Tekst kleiner
Tekst kleiner
Tekst groter
Tekst groter

De Zeldenrust, Geffen (foto: Rien van Wanrooij)

Luchtfoto van Geffen (foto: Gilbert van de Meulenreek)

Drukte in de Dorpstraat tijdens Effe noar Geffe

De Zeldenrust, Geffen (foto: Rien van Wanrooij)

De dorpspomp, Geffen

Aanvragen Subsidie Dorpsraad Geffen

Via onderstaande formulier kan een subsidie aanvraag worden ingediend. Gelieve alle velden in te vullen anders kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen. Hartelijk dank.Aanvraagformulier
ALGEMEEN
Naam groep / organisatie / individu:*
Naam contactpersoon:*
Adres:*
Postcode / woonplaats:*
Telefoon:*
E-mailadres:*
Rekeningnummer:*
Naam rekeninghouder:*
Adres, postcode, woonplaats rekeninghouder:*


ACTIVITEIT
Datum aanvraag:*
Naam activiteit:*
Waar en wanneer vindt de activiteit plaats? (datum, tijd, plaats)*
Wat is het doel van de activiteit? Wat willen jullie bereiken?*
Voor welke doelgroep wordt de activiteit georganiseerd? (kinderen, jongeren, ouderen, etc)*
Hoeveel deelnemers verwacht u tijdens de activiteit?*


FINANCIEEL
Overzicht van de inkomsten en uitgaven:*
Totale kosten, eventuele bijdrage van andere subsidies, fondsen, sponsors, etc.:*
Eigen bijdrage:*
Aangevraagde subsidie uit het budget van de Dorpsraad Geffen:*


NAAR WAARHEID INGEVULD,
(Uw naam)*
(datum)*
Velden met * zijn verplicht