Tekst kleiner
Tekst kleiner
Tekst groter
Tekst groter

De Zeldenrust, Geffen (foto: Rien van Wanrooij)

Luchtfoto van Geffen (foto: Gilbert van de Meulenreek)

Drukte in de Dorpstraat tijdens Effe noar Geffe

De Zeldenrust, Geffen (foto: Rien van Wanrooij)

De dorpspomp, Geffen

11 maart 2019: Thema avond: Besturen met visie voor Geffense verenigingen

Beste bestuurders,


Graag nodig ik u uit voor de thema-avond: Besturen met visie. Vraagt u zich regelmatig af hoe u het ledenaantal van uw vereniging op peil houdt? Of baren de financiële middelen u (meer) zorgen? En krijgt u steeds moeilijker voldoende vrijwilligers op de been voor uw activiteiten? Dan is deze thema-avond echt iets voor u en uw medebestuurders. Op maandag 11 maart organiseren wij samen met de gemeente Oss en voetbalvereniging Nooit Gedacht een interactieve bijeenkomst voor bestuurders van Geffense verenigingen.


Doel van de thema-avond

Tijdens de thema-avond hebben we het over de acties die u neemt om deze uitdagingen het hoofd te bieden, welke rollen u als bestuurder heeft en wat u kunt doen om betere prioriteiten te stellen. U maakt kennis met andere bestuurders, leert van elkaars ervaringen en breidt uw netwerk uit. De interactieve workshop wordt verzorgd door Hans Willemsen van het Sport Expertise Centrum. Bovendien zal wethouder Kees van Geffen persoonlijk aanwezig zijn om de visie van de gemeente Oss op de maatschappelijke waarde van vitale verenigingen met u te bespreken.


Programma

19.15 uur

Ontvangst


19.30 uur

Opening door wethouder Kees van Geffen


19.40 uur

Workshop deel 1: De toekomst van de vereniging begint aan de bestuurstafel


20.00 uur

Korte pauze


20.10 uur

Workshop deel 2: Trends & ontwikkelingen


20.30 uur

Discussie met behulp van stellingen


21.00 uur

Informele afsluiting


Aanmelden

Aanmelden kan per e-mail naar hans@sport-expertise-centrum.nl.


Gelieve dit uiterlijk 28 februari te doen en vermeld daarbij s.v.p. ook welke personen namens uw vereniging aanwezig zijn zullen zijn.


Met sportieve groet,
Hans Willemsen
Thema avond: Besturen met visie voor Geffense verenigingen

Contactinformatie organisatie

Organisatie: Sport Expertise Centrum
Telefoon: 0412-631039
E-mail: hans@sport-expertise-centrum.nl


Ga terug naar het agendaoverzicht.