Tekst kleiner
Tekst kleiner
Tekst groter
Tekst groter

De Zeldenrust, Geffen (foto: Rien van Wanrooij)

Luchtfoto van Geffen (foto: Gilbert van de Meulenreek)

Drukte in de Dorpstraat tijdens Effe noar Geffe

De Zeldenrust, Geffen (foto: Rien van Wanrooij)

De dorpspomp, Geffen

Thema avond: Veilig wonen in Geffen (03-03-2016)

Op 3 maart is er op initiatief van dorpsraad Geffen een thema-avond gehouden over een veilige woon- en leefomgeving. De thema-avond is in samenwerking met de politie en gemeente Oss georganiseerd.


Wijkagent Paul van Dijk gaf een presentatie om meer bewustwording te creëren voor inbraakpreventie. Marian de Sain van wijkraad Schadewijk heeft informatie gegeven over het oprichten van een whatsapp-groep voor de buurt.Ga terug naar het fotoalbumoverzicht.