Tekst kleiner
Tekst kleiner
Tekst groter
Tekst groter

De Zeldenrust, Geffen (foto: Rien van Wanrooij)

Luchtfoto van Geffen (foto: Gilbert van de Meulenreek)

Drukte in de Dorpstraat tijdens Effe noar Geffe

De Zeldenrust, Geffen (foto: Rien van Wanrooij)

De dorpspomp, Geffen

DG zeer verheugd met besluit over De Heegt

5 juli 2015

Brabant Zorg en Brabant Wonen hebben besloten dat zorgentrum De Heegt in Geffen een verpleeghuis wordt. Dorpsraad Geffen is zeer tevreden met deze uitkomst, omdat de zorg voor ouderen in Geffen hierdoor gewaarborgd blijft.

DG is blij dat ze samen met enkele andere zeer betrokkenen indirect een bijdrage hebben kunnen leveren aan het proces dat heeft geleid tot dit besluit.


Ook in het vervolg van het proces zal de dorpsraad nauw betrokken blijven. Zij ziet voor haar een taak weggelegd waar het gaat om de invulling van de zorg in de breedte in Geffen. DG acht het van groot belang zich sterk te maken voor goede zorgfaciliteiten binnen Geffen. In combinatie met de Voorzieningenkaart zal hier dan ook zeker aandacht voor zijn. De startbijeenkomst voor de Voorzieningenkaart vindt plaats in de loop van september, waarover binnenkort meer informatie op deze website.


Twitter AddthisGa terug naar het nieuwsoverzicht.