Tekst kleiner
Tekst kleiner
Tekst groter
Tekst groter

De Zeldenrust, Geffen (foto: Rien van Wanrooij)

Luchtfoto van Geffen (foto: Gilbert van de Meulenreek)

Drukte in de Dorpstraat tijdens Effe noar Geffe

De Zeldenrust, Geffen (foto: Rien van Wanrooij)

De dorpspomp, Geffen

Diefstal, inbraak, vernielingen of overlast? Doe aangifte!

29 oktober 2018

Diefstal, inbraak, vernielingen of overlast? Doe aangifte! In het dorp horen wij klachten over overlast bij het gemeentehuis en molen de Zeldenrust, fietsendiefstal en andere vervelende gebeurtenissen. Vaak gevolgd door de uitspraak: "Ik zie nooit politie in het dorp". En dat klopt deels...


Want bij de politie geldt dat als er geen meldingen of aangiftes zijn er ook geen problemen zijn. Helaas worden er steeds minder meldingen en aangiftes gedaan omdat de burger het gevoel heeft dat dit tot niets leidt.

Maar de inzet van politie, dus hoe vaak er gepatrouilleerd en hoeveel agenten er per gebied beschikbaar zijn, wordt gebasseerd op het aantal incidenten in het gebied. Dus met ander woorden als alles rustig lijkt in deze getallen zien we ook minder blauw op straat. Daarom willen we iedereen vragen om bij een poging tot inbraak, overmatige overlast, fietsendiefstal en andere zaken toch op zijn minst hier een melding van te maken, zodat de getallen ook een reeël beeld geven van de incidenten.

Aangifte of melding doen kan gemakkelijk en digitaal op de website www.politie.nl


De wijkagent voor onze wijk is Wim Kluessjen, hij is ook te volgen op twitter @WijkAg_Maasdrpn

  Ga terug naar het nieuwsoverzicht.