Tekst kleiner
Tekst kleiner
Tekst groter
Tekst groter

De Zeldenrust, Geffen (foto: Rien van Wanrooij)

Luchtfoto van Geffen (foto: Gilbert van de Meulenreek)

Drukte in de Dorpstraat tijdens Effe noar Geffe

De Zeldenrust, Geffen (foto: Rien van Wanrooij)

De dorpspomp, Geffen

Dorpsraad praat over verdwijnen oranje kliko

10 maart 2018

Dorpsraad praat over verdwijnen oranje kliko Het voorgenomen nieuwe afvalbeleid van de gemeente Oss zorgt voor behoorlijk wat consternatie. 

Wethouder Johan van der Schoot stelt de gemeenteraad voor om de grijze container voor restafval nog maar eens in de vier weken te ledigen en om de proef in Geffen met containers voor plastic, metaal en drankkartons (pmd) te beëindigen. Bij dat laatste verdwijnt de afvalcontainer met oranje klep weer uit de bebouwde kom van Geffen. Het buitengebied houdt deze container wel.


Agendapunt OV

De dorpsraad bespreekt het voorgenomen afvalbeleid maandag 19 maart tijdens een openbare vergadering in mfa De Koppellinck. Vanuit de gemeente zal deskundig ambtenaar Anita Smits een toelichting geven op de plannen. De dorpsraad zal in een later stadium een advies uitbrengen aan het college van B en W.


De bijeenkomst in De Koppellinck begint om 20.00 uur. Iedereen is welkom om deze bij te wonen.


De volledige agenda voor 19 maart vind je hier.Ga terug naar het nieuwsoverzicht.