Tekst kleiner
Tekst kleiner
Tekst groter
Tekst groter

De Zeldenrust, Geffen (foto: Rien van Wanrooij)

Luchtfoto van Geffen (foto: Gilbert van de Meulenreek)

Drukte in de Dorpstraat tijdens Effe noar Geffe

De Zeldenrust, Geffen (foto: Rien van Wanrooij)

De dorpspomp, Geffen

Dorpstraat toegankelijker voor voetgangers

21 november 2017

Dorpstraat toegankelijker voor voetgangers Naar aanleiding van de voorzieningenkaart is er een groep Geffenaren opgestaan die de infrastructuur en het groen in Geffen willen optimaliseren (werkgroep Groen).

Groot irritatiepunt voor veel Geffenaren bleken de trottoirs in de dorpsstraat. Dus is men gestart met de belangrijkste knelpunten in beeld te brengen.

 

Co-creatie

Inmiddels zijn er samen met bewoners, werkgroep Groen en de gemeente oplossingen bedacht en kunnen we melden dat er deze week wordt gestart met de werkzaamheden. Een mooi voorbeeld van een co-creatie!Ga terug naar het nieuwsoverzicht.