Tekst kleiner
Tekst kleiner
Tekst groter
Tekst groter

De Zeldenrust, Geffen (foto: Rien van Wanrooij)

Luchtfoto van Geffen (foto: Gilbert van de Meulenreek)

Drukte in de Dorpstraat tijdens Effe noar Geffe

De Zeldenrust, Geffen (foto: Rien van Wanrooij)

De dorpspomp, Geffen

HERINNERING: Themabijeenkomst glasvezel en evenementen Geffense Plas

11 november 2016

HERINNERING: Themabijeenkomst glasvezel en evenementen Geffense Plas Dorpsraad Geffen houdt dinsdag 15 november vanaf 19.30 uur een informatiebijeenkomst in De Koppellinck. Op de agenda staan twee belangrijke onderwerpen waar de dorpsraad de Geffense bevolking nadrukkelijk bij wil betrekken.

Glasvezel

Tijdens een eerdere bijeenkomst over de reconstructie van de Heesterseweg kreeg de dorpsraad veelvuldig te horen dat bewoners sterk zitten te vlassen op een aansluiting op een snelle internetverbinding. In tegenstelling tot bewoners van de kom hebben zo’n 160 huishoudens in het buitengebied geen kabel of andere breedbandverbinding. De dorpsraad heeft daarom in haar advies aan de gemeente aangedrongen op actie in deze richting. De gemeente legt zelf geen kabel of glasvezel aan, maar zegde toe marktpartijen te polsen. Inmiddels lijkt een geschikte partner gevonden die niet alleen de Heesterseweg, maar heel de voormalige gemeente Maasdonk wil aansluiten op het snelste netwerk voor dataverkeer van dit moment. Glasvezel wordt algemeen gezien als de opvolger van de kabel, die de gestage groei van het dataverkeer op zeker moment niet meer kan verwerken. Aansluiten op het glasvezelnet is gratis, maar gebeurt alleen als een abonnement van minimaal een jaar wordt genomen. Exploitant E-fiber heeft een minimum van 40 procent van alle aansluitingen nodig om het netwerk rendabel uit te kunnen rollen. Tijdens de informatiebijeenkomst op 15 november zal een medewerker van E-fiber vertellen wat hun aanbod is en daarna vragen uit het publiek beantwoorden.

Evenementen Geffense Plas

Na de pauze zal een heel ander onderwerp centraal staan. De gemeente Oss is bezig een nieuw beleid vast te stellen voor evenementen met versterkt geluid aan de Geffense Plas. Afgelopen zomer vond er al een hardcorefestival plaats, zoals de omwonenden ongetwijfeld hebben gemerkt. In een concept-voorstel staat te lezen dat ingestoken wordt op maximaal 8 evenementen met geluidsversterking, waarvan maximaal 4 in de categorie dance. Ook worden randvoorwaarden geformuleerd over de geluidssterkte en de tijden. Dorpsraad Geffen is, net als de wijkraad Ruwaard, gevraagd advies uit te brengen over dit nieuwe beleid. Tijdens de informatiebijeenkomst zullen de wethouder en een medewerker van de gemeente tekst en uitleg geven over het hoe en waarom. Vervolgens is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Tot dinsdag 15 november, 19.30 uur.Ga terug naar het nieuwsoverzicht.