Tekst kleiner
Tekst kleiner
Tekst groter
Tekst groter

De Zeldenrust, Geffen (foto: Rien van Wanrooij)

Luchtfoto van Geffen (foto: Gilbert van de Meulenreek)

Drukte in de Dorpstraat tijdens Effe noar Geffe

De Zeldenrust, Geffen (foto: Rien van Wanrooij)

De dorpspomp, Geffen

Hoe en waar willen we wonen in Geffen?

7 mei 2018

Hoe en waar willen we wonen in Geffen? Geffen is een groeikern. Dat blijkt wel uit de bevolkingscijfers van de laatste jaren. Ons dorp stevent in stevig tempo af op de mijlpaal van vijfduizend inwoners. Er is en wordt dan ook veel gebouwd sinds we de crisis achter ons lieten. Maar ook aan deze inhaalslag komt binnenkort een einde.

Hoe verder als Centrumplan Noord is afgerond en ook de plek van het gemeentehuis is ingevuld?
 
Over het gemeentehuis gesproken, wat voor type appartementen zouden er aan het Dorpsplein moeten komen? Voor jong of voor oud? Voor rijk of voor arm?
 
De dorpsraad maakt het thema wonen op maandag 28 mei tot haar belangrijkste gespreksonderwerp. Hoe ontwikkelt onze dorpsbevolking zich verder en hoe kunnen we ervoor zorgen dat de woonhuizen bij de woonwensen blijven passen? Vanuit de gemeente zal inzage worden gegeven in data en beleid. De dorpsraad hoopt met deze bespreking de aanzet te geven tot een visie voor wonen in Geffen op de langere termijn. De inbreng van onze inwoners is daarbij essentieel. 
Van harte uitgenodigd: maandag 28 mei, 20.00 uur De Koppellinck.


Ga terug naar het nieuwsoverzicht.