Tekst kleiner
Tekst kleiner
Tekst groter
Tekst groter

De Zeldenrust, Geffen (foto: Rien van Wanrooij)

Luchtfoto van Geffen (foto: Gilbert van de Meulenreek)

Drukte in de Dorpstraat tijdens Effe noar Geffe

De Zeldenrust, Geffen (foto: Rien van Wanrooij)

De dorpspomp, Geffen

Ken jij het drempelformulier al?

12 april 2017

Ken jij het drempelformulier al? Afgelopen maandag heeft de werkgroep 'Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid' (BTB) zich gepresenteerd aan Geffen. Zij proberen zoveel mogelijk drempels weg te nemen voor..

..mensen met een beperking om volwaardig deel te kunnen nemen aan de maatschappij. In de openbare vergadering van de dorpsraad hebben zij een korte toelichting gegeven.


Drempelformulier

De werkgroep heeft onder andere een drempelformulier waarop inwoners ongemakken kunnen melden zoals bijvoorbeeld een te smal trottoir of het ontbreken van een invalidenparkeerplaats. Vervolgens gaan zij er mee aan de slag om een oplossing te vinden. Het drempelformulier vind je vanaf nu ook op de website van de dorpsraad (klik hier).


Gezocht: een Geffens lid

Daarnaast gaf de werkgroep aan dat zij het geweldig zouden vinden als er ook iemand uit Geffen zitting neemt in de werkgroep. Hierdoor worden ook de problemen die zich in Geffen voordoen beter onder de aandacht gebracht.


Interesse? stuur even een mailtje naar adviesraadsociaaldomein@oss.nl


Zorgmarkt Geffen

De werkgroep BTB is een onderdeel van de Adviesraad Sociaal Domein Oss en zal ook aanwezig zijn op de Zorgmarkt Geffen op zaterdag 17 juni 2017 in De Koppellinck.Ga terug naar het nieuwsoverzicht.