Tekst kleiner
Tekst kleiner
Tekst groter
Tekst groter

De Zeldenrust, Geffen (foto: Rien van Wanrooij)

Luchtfoto van Geffen (foto: Gilbert van de Meulenreek)

Drukte in de Dorpstraat tijdens Effe noar Geffe

De Zeldenrust, Geffen (foto: Rien van Wanrooij)

De dorpspomp, Geffen

Stand van zaken herbestemming gemeentehuis

8 april 2015

Op 2 februari jongstleden heeft Dorpsraad Geffen een themabijeenkomst belegd in het voormalige gemeentehuis aan het Dorpsplein. We werden blij verrast door de vele ideeën die door de aanwezigen werden gespuid...

Ook via andere kanalen zijn suggesties gedaan voor een nieuwe bestemming van het gebouw. Dat kon tot 1 maart. Alle ideeën en suggesties zijn door Dorpsraad Geffen verzameld en overgedragen aan de projectleider van de gemeente Oss die belast is met het herbestemmen van het gemeentehuis.


Openbare vergadering 18 mei

Zowel dorpsraad als gemeente zullen zich beraden op de meest wenselijke richting, zowel voor het gebouw als de directe omgeving. In de openbare vergadering van 18 mei zal dit onderwerp besproken worden en kan iedereen meepraten over de gewenste richting. Dorpsraad en gemeente hopen vervolgens samen tot een plan te komen dat op haalbaarheid wordt getoetst. Doel is nog steeds om voor het eind van dit jaar duidelijkheid te hebben over de toekomst van het gemeentehuis.  

Twitter AddthisGa terug naar het nieuwsoverzicht.