Tekst kleiner
Tekst kleiner
Tekst groter
Tekst groter

De Zeldenrust, Geffen (foto: Rien van Wanrooij)

Luchtfoto van Geffen (foto: Gilbert van de Meulenreek)

Drukte in de Dorpstraat tijdens Effe noar Geffe

De Zeldenrust, Geffen (foto: Rien van Wanrooij)

De dorpspomp, Geffen

Uitnodiging bijeenkomst Landschapsplan Geffen Oss

22 augustus 2018

Uitnodiging bijeenkomst Landschapsplan Geffen  Oss De afgelopen jaren is er door de gemeente een Groenfonds opgetuigd. Mensen die in het buitengebied een kavel hebben gekocht, hebben ook een bepaald bedrag in het fonds gestort. De gelden in dit fonds dienen dit jaar nog te worden besteed.
Hiervoor is vorig jaar een werkgroep in het leven geroepen en zij zullen dinsdag 4 september om 19.00 uur in De Koppellinck de stand van zaken en hun plannen presenteren. Alle belanghebbenden en geïnteresseerden zijn bij deze van harte welkom.

Eind vorig jaar 20 december 2017, hebben we u op het gemeentehuis in Oss uitgenodigd voor een startbijeenkomst met betrekking tot het “Landschapsplan Geffen – Oss”. Doel van de bijeenkomst was het samenstellen van een werkgroep om dit plan uit te werken en in uitvoering te brengen.


De uiteindelijke werkgroep betaat uit Stichting Landschapsbeheer Oss en Stichting Arboretum SANG en Stichting Landschapsbelang Maasdonk. Stichting Werkplaats NLC, zijnde het projectbureau van Landschapsbeheer Oss heeft namens de gemeente Oss en de leden van de werkgroep de projectleiding op zich genomen.  


Op deze avond wordt de huidige stand van zaken van het project toegelicht, en u wordt in de gelegenheid gesteld om aanvullende ideeën of plannen, welke passen binnen de gestelde kaders, in te brengen.De bijeenkomst is op dinsdag 4 september om 19.00 uur in De Koppellinck. Gemeente en werkgroep zullen deze bijeenkomst voorzitten.


De bijeenkomst heeft een openbaar karakter, hiervoor is gekozen om ook andere mogelijke belanghebbenden in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de plannen, maar vooral ook om mee te denken voor mogelijk aanvullende ideeën. 


Mocht u verhinderd zijn op deze avond, of heeft u ideeën of plannen die u graag wat uitgebreider wil bespreken, dan is de werkgroep uiteraard ook graag bereid om hiertoe met u een nadere afspraak te maken. De werkgroep komt bijna wekelijks voor overleg bij elkaar.


Bron: Stichting Arboretum en Natuurbeleving Geffen

Ga terug naar het nieuwsoverzicht.