Tekst kleiner
Tekst kleiner
Tekst groter
Tekst groter

De Zeldenrust, Geffen (foto: Rien van Wanrooij)

Luchtfoto van Geffen (foto: Gilbert van de Meulenreek)

Drukte in de Dorpstraat tijdens Effe noar Geffe

De Zeldenrust, Geffen (foto: Rien van Wanrooij)

De dorpspomp, Geffen

Update kermistent

7 juli 2018

Update kermistent De locatie voor de feesttent is ook dit jaar een punt van discussie. De voorgestelde locatie, Raadhuisstraat en Harrie Schouten straat, stuitten op veel kritiek van omwonenden. En de gebrekkige communicatie en duidelijkheid vanuit de gemeente hielpen het proces ook niet.

Er is inmiddels een alternatieve plek in beeld voor de tent.


Lees hieronder de brief die afgelopen vrijdag bij de bewoners van de Raadhuisstraat en Harrie Schoutenstraat is verspreid.  


Beste inwoner van Geffen,

 

Zoals inmiddels bij u bekend zal zijn is er ook dit jaar helaas weer veel gedoe rond de voorgenomen locatie van de feesttent ter gelegenheid van de kermis in Geffen (11 tot en met 14 augustus). De plannen voor plaatsing van deze tent in de Raadhuisstraat stuitten op veel kritiek van bewoners. Ook het compromis van een haakse tent op de hoek met de Harrie Schoutenstraat leidde tot veel bezwaren. 

 

Inmiddels is er een alternatieve plek in beeld voor de tent, zo is de dorpsraad deze week te kennen gegeven. Omdat Horeca Geffen nog bezig is met tekeningen als onderdeel van de vergunningaanvraag kunnen we nog niet melden waar de tent precies komt te staan, maar duidelijk is wel dat dit niet -ook niet gedeeltelijk- in de Raadhuisstraat of Harrie Schoutenstraat zal zijn.

 

De dorpsraad hoopt dat er snel een vergunning kan worden verstrekt voor de nieuwe locatie. Zoals eerder aangegeven achten wij het in het algemeen belang van Geffen dat er tijdens de kermis een plek is waar bezoekers en niet-bezoekers elkaar in een feestelijke ambiance treffen. Neemt niet weg dat overlast voor de directe omgeving zoveel mogelijk beperkt moet blijven. In die zin kunt u erop rekenen  dat we de gang van zaken nauwgezet zullen blijven volgen.

 

Dorpsraad Geffen, 6 juli 2018


Bron: Pixabay

Ga terug naar het nieuwsoverzicht.