Tekst kleiner
Tekst kleiner
Tekst groter
Tekst groter

De Zeldenrust, Geffen (foto: Rien van Wanrooij)

Luchtfoto van Geffen (foto: Gilbert van de Meulenreek)

Drukte in de Dorpstraat tijdens Effe noar Geffe

De Zeldenrust, Geffen (foto: Rien van Wanrooij)

De dorpspomp, Geffen

UPDATE openbare vergadering 18 juni

17 juni 2018

UPDATE openbare vergadering 18 juni Met betrekking tot het agendapunt “Informatie inzake proces horecatent/kermis: toelichting door gemeente” moeten we helaas melden dat er niemand van de afdeling “evenementenvergunningen” aanwezig zal zijn op de openbare vergadering. 

De betreffende ambtenaren zijn in verband met ziekte afwezig. 


Het punt blijft wel op de agenda staan om een ieder de gelegenheid te geven zijn/haar verhaal te doen. We kunnen hier informatie delen m.b.t. het proces en alternatieven. Helaas zullen we op de openbare vergadering dit onderwerp niet definitief op kunnen lossen.Ga terug naar het nieuwsoverzicht.