Tekst kleiner
Tekst kleiner
Tekst groter
Tekst groter

De Zeldenrust, Geffen (foto: Rien van Wanrooij)

Luchtfoto van Geffen (foto: Gilbert van de Meulenreek)

Drukte in de Dorpstraat tijdens Effe noar Geffe

De Zeldenrust, Geffen (foto: Rien van Wanrooij)

De dorpspomp, Geffen

Veel belangstelling informatieavond voormalig gemeentehuis

19 mei 2015

De avond over het voormalige gemeentehuis op maandag 18 mei trok ruim zestig belangstellenden, waaronder wethouder Johan van der Schoot. In De Koppellinck werd de laatse stand van zaken gegeven door Dorpsraad Geffen en de afdeling Vastgoed van de gemeente Oss.

Tijdens de inspraakavond op 2 februari in het voormalige gemeentehuis kregen inwoners de mogelijkheid om ideeën naar voren te brengen over de toekomst van het gebouw. De Dorpsraad heeft al deze ideeën vervolgens geclusterd en voorgelegd aan de gemeente.


Op 18 mei werden de bevindingen van de gemeente gepresenteerd en gekoppeld aan de ideeën van de Geffense inwoners. De gemeente heeft breed onderzoek gedaan naar de behoeften en de bestaande voorzieningen in Geffen. Zij stelde dat er inspirerende ideeën naar voren zijn gebracht, maar er helaas nog geen concrete initiatieven zijn getoond. De gemeente blijft daarom op zoek naar een passende bestemming. Tijdens de avond bleek nogmaals dat er behoefte is aan een bruisend en leefbaar centrum waar Geffen trots op kan zijn. 


De herbestemming van het voormalige gemeentehuis beschouwd de Dorpsraad van groot belang voor de toekomst van het centrum van Geffen. De Dorpsraad zal dan ook nauw betrokken blijven bij de besluitvorming van de gemeente.


Twitter AddthisGa terug naar het nieuwsoverzicht.