Tekst kleiner
Tekst kleiner
Tekst groter
Tekst groter

De Zeldenrust, Geffen (foto: Rien van Wanrooij)

Luchtfoto van Geffen (foto: Gilbert van de Meulenreek)

Drukte in de Dorpstraat tijdens Effe noar Geffe

De Zeldenrust, Geffen (foto: Rien van Wanrooij)

De dorpspomp, Geffen

Verslag fietsroute Dorpsraad Geffen

22 april 2015

Op zaterdag 11 april heeft de Dorpsraad Geffen een fietstocht door Geffen gehouden om obstakels in de infrastructuur te inventariseren. De route is vooral tot stand gekomen door opmerkingen van inwoners. Hier vind je het verslag van deze middag..


De foto's van deze middag kun je vinden in het fotoboek.Verslag fietstocht Dorpsraad Geffen 11 april 2015


*Vertrek bij De Koppelinck en gewezen op de krappe situatie voor voetgangers in de Kloosterstraat.*Bij de Dorpspomp de verzakking in het straatwerk en de graffiti op de pomp bekeken en daarna de mogelijkheden bekeken en besproken voor een alternatief voor de F59 of eventueel parkeerplaatsen voor de kerk en horeca naast de spoorlijn.*In de Molenstraat de situatie van het straatwerk en de asfaltverharding bekeken.* Via de van Coothstraat naar de Molengraaf waar gewezen word op de steile drempels en de vraag gesteld word of er al iets bekend is over de uitweg van de Verlengde Run op de Molengraaf.*Bij de aansluiting van de Schouw op de Papendijk het ontbreken van een trottoir gezien en notie genomen van de bereidheid van de heer de Lange om hiervoor grond af te staan.*Nieuwbouwlocatie Weverstraat plus eventueel fietspad naar Arboretum bekeken.*Rijksweg 16/a toestand asfaltverharding gezien en ons afgevraagd van wie de beplanting is.*Via de Zolder naar kruising Heesterseweg waar uitleg over aansluiting Kraaijeven dat autoverkeer in de toekomst via de Doelen naar de Heesterseweg moet rijden.*Dan naar de Bergstraat waar gevraagd word wat er met het stuk klinkerverharding gebeurd als met de reconstructie van de Heesterseweg aangevangen word, tevens word aangehaald dat er bij veel regen grote plassen op de Bergstraat blijven staan omdat er geen afwatering is en de bermen hoger zijn dan de weg.*Via de Bredeweg waar gewezen word op de scheurtjes in het asfalt naar het andere stuk Bredeweg waar Joseph verteld dat de asfaltverharding doorgetrokken word tot de inrit van het laatste huis, waarna we de andere kant van de gaffel gaan bekijken waar de sleuven van de aansluiting van de riolering steeds verder verzakken en kapotgereden worden.*Op de Leiweg word gewezen op de wegversmalling die niet word aangegeven  waardoor er een gevaarlijke situatie ontstaat.*Bij het dierentuintje op de hoek Elzendreef,Peppeldreef gezien dat het een modderige boel is en de buurt klaagt over stankoverlast, Joseph zou nagaan of het gemeentelijk of particulier bezit is.*Op de Kapelstraat de mogelijkheid bekeken voor het realiseren van een stukje straatwerk zodat de bewoners van de huizen nr. 51 t/m 61 met hun auto voor de deur kunnen komen voor het afzetten van kinderen en boodschappen en hiermee niet vanaf de tegenoverliggende parkeerplaats te hoeven dragen, aansluitend hierop en misschien ook wel verband houdend met het vorige hebben we ook de parkeeroverlast in de Dr. Poelsstraat bekeken waaruit blijkt dat er in die omgeving te weinig parkeerplaatsen zijn.*Als afsluiting bij Oud Geffe geëvalueerd wat er deze middag allemaal naar voren is gekomen en daarna lekker gegeten.

 

  

Twitter AddthisGa terug naar het nieuwsoverzicht.