Tekst kleiner
Tekst kleiner
Tekst groter
Tekst groter

De Zeldenrust, Geffen (foto: Rien van Wanrooij)

Luchtfoto van Geffen (foto: Gilbert van de Meulenreek)

Drukte in de Dorpstraat tijdens Effe noar Geffe

De Zeldenrust, Geffen (foto: Rien van Wanrooij)

De dorpspomp, Geffen

Adviezen

Advies DG voorontwerp bestemmingsplan buitengebied Oss

(januari 2019) 


Inspreken raadsvergadering Dorpsraad Geffen (juni 2018)


Advies DG Arboretum Geffen (september 2017)


Advies DG voor Integraal Uitvoeringsplan (IUP) (februari 2017)Adviezen eerdere jaren