Tekst kleiner
Tekst kleiner
Tekst groter
Tekst groter

De Zeldenrust, Geffen (foto: Rien van Wanrooij)

Luchtfoto van Geffen (foto: Gilbert van de Meulenreek)

Drukte in de Dorpstraat tijdens Effe noar Geffe

De Zeldenrust, Geffen (foto: Rien van Wanrooij)

De dorpspomp, Geffen

Adviezen

Advies Voorzieningenkaart Geffen (april 2016)


Advies DG LIOR (februari 2016)


Advies DG Structuurplan Bomen (februari 2016)


Advies DG voor Integraal Uitvoeringsplan (IUP) (juni 2015)


Brandbrief DG ivm huurverhoging sporthal De Geer (juni 2015)


Reactie op rapport snelfietsroute F59 (mei 2015)

- Interview met voorzitter Hans Hoeben, Dtv Oss  (februari 2016)


Zienswijze Kouwe Noord (oktober 2014)


Advies Kouwe Noord  (september 2013)


  

Terug naar vorige pagina