Tekst kleiner
Tekst kleiner
Tekst groter
Tekst groter

De Zeldenrust, Geffen (foto: Rien van Wanrooij)

Luchtfoto van Geffen (foto: Gilbert van de Meulenreek)

Drukte in de Dorpstraat tijdens Effe noar Geffe

De Zeldenrust, Geffen (foto: Rien van Wanrooij)

De dorpspomp, Geffen

Presentaties 2017

Presentatie Adviesraad Sociaal Domein Oss

(Openbare vergadering 20 november 2017)


Presentatie Gebiedsvisie Geffen Oss

Stand van zaken Voorzieningenkaart Geffen

(Openbare vergadering 15 mei 2017)Ga terug naar vorige pagina