Tekst kleiner
Tekst kleiner
Tekst groter
Tekst groter

De Zeldenrust, Geffen (foto: Rien van Wanrooij)

Luchtfoto van Geffen (foto: Gilbert van de Meulenreek)

Drukte in de Dorpstraat tijdens Effe noar Geffe

De Zeldenrust, Geffen (foto: Rien van Wanrooij)

De dorpspomp, Geffen

Vergaderschema

Dorpsraad Geffen houdt elke derde maandag van de maand een openbare vergadering in De Koppellinck in Geffen. De vergaderingen beginnen steeds om 20.00 uur


De vergaderdata voor 2018 zijn:

- 15 januari  √

- 19 februari  √

- 19 maart  √

- 16 april  √

- 28 mei √

- 18 juni √

- 17 september √

- 22 oktober √

- 19 november √

- 17 december


Onder het kopje Agenda op deze website vindt u nadere informatie over de eerstvolgende openbare vergadering. 


Alvast benieuwd naar de Vergaderkalender van 2019? Klik hier.


Twitter Addthis