'Samen is het sleutelwoord'

Nog enkele dagen en het eerste jaar “Geffen gemeente Oss” zit erop. Een mooi moment om een korte blik op het jaar te werpen.  Nadat we ons al op de nieuwjaarsreceptie hadden laten zien kwamen we pas echt in actie nadat de installatie van de nieuwe Dorpsraad een feit was.


Tijdens de maandelijkse vergaderingen van de dorpsraad kwamen vele verschillende onderwerpen ter tafel. Het mooie is dat al meerdere inwoners de weg naar deze vergadering hebben gevonden om specifieke zaken onder de aandacht te brengen, maar ook om hun mening te laten horen. Het is niet voor niets een openbare vergadering.  


Zo hebben we in overleg met de gemeente en de bewoners van De Wiel nog wat aanpassingen kunnen doorvoeren, is de veiligheid in de Elshof onder de aandacht van het Kernteam gebracht, hebben we na een ritje door ons dorp kunnen zien dat op meerdere plaatsen al verbeteringen in de wegen zijn aangebracht, zijn aanpassingen bij De Doelen opgepakt en liggen de plannen voor de aanpak van de Heestersteweg bijna klaar zodat die in januari aan eenieder kenbaar gemaakt kunnen worden.  Ik zal niet alle zaken benoemen waar we bij betrokken waren. Dat doen we straks wel in ons jaarverslag. Maar natuurlijk mag het hele proces rondom gemeentehuis en het proces van de voorzieningenkaart niet onbesproken blijven.

 

Als voorzitter van de Dorpsraad Geffen zal het jaar 2015 in mijn herinnering blijven als een jaar van wennen maar ook het jaar van enkele concrete zaken voor elkaar krijgen.En daarbij is SAMEN voor mij het sleutelwoord.
Samen met de andere leden van de Dorpsraad. We, en niet in de laatste plaats ik zelf, zitten nog met meerdere ideeën om de leefbaarheid te stimuleren. Soms zijn we ook wat ongeduldig als we zien hoe veel tijd bepaalde processen kosten. Je voelt de energie in de groep en dat is voor mij een genot.


Maar ook samen met vertegenwoordigers vanuit de gemeente Oss, niet in de laatste plaats onze vaste contactpersonen Geert en Joseph maar ook hun andere collega’s stonden al vaak voor ons klaar.
En samen met betrokken buurtbewoners, samen met diverse inwoners die mee willen denken, praten en waar mogelijk mee doen en samen met diverse bestuursleden van  verenigingen. Gewoon  samen de schouders er onder om de leefbaarheid in Geffen waar mogelijk of nodig nog verder te verbeteren.


Ik zeg bewust verder te verbeteren want als je kijkt naar wat er door het jaar heen allemaal in Geffen is te doen aan activiteiten en hoe enthousiast vele vrijwilligers wekelijks in of buiten verenigingsverband actief zijn om iets moois tot stand te brengen, dan mag het duidelijk zijn dat Geffen leeft.  
En geloof me als ik dan terug kijk dan zie ik vele mooie momenten in het afgelopen jaar waar dat samen er ook echt  uit kwam in de samenwerking met de dorpsraden daar geniet ik dan van.

 

Ik ben me er ook van bewust dat we nog meer moeten gaan betekenen voor Geffen en dat zijn we ook van plan. Als het proces van de voorzieningenkaart is afgerond zullen we zeker nog verder gaan met diverse thema’s zoals “Geffen zorgt”, “Geffens bruisend centrum”  en “verenigingen werken samen”.  Als ik een teleurstelling mag noemen is het wel dat we bij het gehele proces van de voorzieningenkaart weinig animo bij ondernemers was om mee te denken en te doen. Jammer. Het is toch ook hun belang denk ik dan dat we in Geffen een bruisend hart hebben. Ik hoop dat ze alsnog aanhaken.


Wat we zeker ook komend jaar meer aandacht zullen geven is de communicatie. Ik vind dat we al goed op weg zijn maar we hopen een nog beter digitaal platform te krijgen in combinatie met meer informatie via Torenklanken. En verder staat een informatiebijeenkomst over veiligheid op het programma en zijn leden van plan de diverse buurten op zoeken. Kortom genoeg om samen met u voor te gaan.

Maar nu staat eerst Kerst en Nieuwjaar voor de deur.


Ik wens u allen mede namens alle dorpsraadleden fijne kerstdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar toe. En ik hoop u allen te mogen ontmoeten op vrijdag 8 januari 2016 tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst.

 

Hans Hoeben

december 2015

 

Terug naar Blogs

hans_hoeben.jpg

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.