'Waar ben je toch aan begonnen?'

De dorpsraad? Kan ik daar mijn klachten kwijt? Zorgen jullie ervoor dat we minder hondenbelasting hoeven te betalen? Dat kreeg ik al snel te horen wanneer ik vertelde dat ik lid ben van de dorpsraad. Eerlijkheidshalve wist ik zelf ruim een jaar geleden ook niet wat de dorpsraad precies deed. Als jongere was het een ver-van-mijn-bed-show, maar toch ben ik in het diepe gesprongen. Juist vanwege deze vragen.


Met name jongeren interesseren zich vrijwel niet voor dorpse belangen. Goede wandelpaden, voldoende groen, verkeersveiligheid of bijv. de nieuwe bestemming van het gemeentehuis. Op het eerste gezicht niet echt interessant, maar toch is het fijn als Geffen een bruisend centrum heeft en levendig is met al haar evenementen. Ik hoop dan ook om nog meer Geffenaren – en dan vooral de jongeren- te interesseren voor hun directe omgeving. Want interesse voor je woonplaats, betekent betrokkenheid en positieve energie voor je eigen leefomgeving. Geffen is wat dat betreft een ideale plek, omdat er al ontzettend veel vrijwilligers actief zijn. Het proces van de Voorzieningenkaart is daar een mooi voorbeeld van. Een flink aantal Geffenaren zet zich in om ons dorp toekomstbestendig te maken. Ik hoop dan ook van harte dat we dit samen op een goede manier kunnen afronden. Goed in alle gevallen en snel waar mogelijk!


Met het budget dat we jaarlijks krijgen kunnen we veel waardevolle Geffense initiatieven ondersteunen. En dat hebben we afgelopen jaar dan ook al volop gedaan. Een goed voorbeeld is het Eetpunt, dat dankzij onze bijdrage een goede start heeft kunnen maken. Voor mijzelf heb ik het doel gesteld om elke mogelijkheid aan te grijpen om te laten zien dat de dorpsraad Geffen veel mogelijkheden heeft om ons durpke prettig te houden.


Kortom, de dorpsraad zorgt er niet voor dat je hondenbelasting verlaagd wordt. Wel proberen we de leefbaarheid in Geffen nog meer te vergroten. Om een voorbeeld te nemen, een zéér goeie Recht Vur Zunne Roap vinden wij heel belangrijk!

 

Hugo van der Zande
februari 2016

 

Terug naar Blogs

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.