'Junioren worden senioren'

Meer dan 40 jaar heb ik met veel plezier aandacht geschonken aan onze Geffense jeugd op de basisschool. Ruim een jaar focus ik mij nu op de senioren van Geffen (waartoe ik inmiddels ook behoor).

Ik heb de uitdaging van de Dorpsraad aangenomen om mijn aandacht speciaal te richten op de ouderen. Je bent nooit te oud om te leren. Dat houdt je jong en alert!


De Ontmoeting

Mijn eerste kennismaking was een bezoek aan “De Ontmoeting”. Elke woensdag zorgen vrijwilligers van 10.00 tot 12.00 uur in het Oude Klooster voor een gezellige ochtend voor 55-plussers. Iedereen is hier van harte welkom voor koffie, thee en een praatje.

In sept. 2015 is gestart met “Eetpunt De Ontmoeting”. Elke derde donderdag van de maand zijn 55-plussers welkom om gezellig met elkaar te tafelen in het Oude Klooster.


Inmiddels ben ik lid van de SRO (SeniorenRaad Oss) zodat ik me nog meer kan verdiepen in wat er speelt rondom de senioren van de gemeente Oss.


Natuurlijk heeft de aanpassing van De Heegt, die noodzakelijk is vanwege de steeds zwaarder wordende zorgvraag, de aandacht van de Dorpsraad.

BrabantZorg en BrabantWonen willen een actieve bijdrage leveren aan een duurzame plek die bijdraagt aan de gezondheid van mensen die er wonen en werken en hun omgeving. Voor nu en in de toekomst.


Geffen Zorgt

Na de Voorzieningenkaart heeft de kerngroep “Geffen Zorgt“ zich gebogen over een visie:


De inwoners van Geffen zijn zich bewust van de veranderende zorg, het beroep op zelfredzaamheid, de verantwoordelijkheid voor henzelf en de naaste kwetsbare medemens.

Geffenaren bundelen hun krachten, voeren regie, versterken elkaar en vanuit wederkerigheid zoekt men samen mogelijkheden, zodat de (oudere) medemens met een zorgbehoefte deel uit blijft maken van de Geffense samenleving.


Vanuit deze visie volgen doelstellingen met een doelvraag. Binnenkort heeft de kerngroep behoefte aan uitbreiding om de visie verder uit te werken.


Burgerbegroting

Tijdens de slotbijeenkomst van Geffen begroten blijkt dat deze visie helemaal bij een goede, betrokken Geffenaar past, de bijeenkomst heeft mooie plannen voor Geffen opgeleverd:

De bestrating rond de dorpspomp en de trottoirs in de Dorpsstraat en Kloosterstraat krijgen aandacht. Verder wil men bij sporthal De Geer een ontmoetingsplek creëren voor jong en oud, gekoppeld aan dagbesteding en een kinder (zorg)boerderij.

Hopelijk gaat de gemeenteraad op 10 november hier een positieve beslissing over nemen en gaat men in 2017 aan de slag.


Onze maatschappij verandert in snel tempo. Dit brengt uitdagingen met zich mee. Ik wil graag mijn energie investeren in een goede voorbereiding op deze veranderingen. Voor alle Geffenaren geldt: junioren worden senioren en ik hoop dat we samen de schouders eronder steken voor een gezellig en veilig leefbaar Geffen voor jong en oud.Tonny van Erp

juli 2016

 

Terug naar Blogs

tonny-van-erp.jpg

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.