Dorpshart

Ontwikkelen doen we samen
Om te weten wat er voor ideeën en wensen er leven, zijn er gesprekken geweest met belanghebbenden en omwonenden. Verder zijn er drie dorpsgesprekken geweest. Iedereen was hier van harte welkom om mee te denken en mee te praten. Het was ook mogelijk om wensen en ideeën achter te laten op een interactieve website.


Alle ideeën, wensen en aanbevelingen voor de toekomst zijn verwerkt in een plan.

 • het ontwikkelperspectief
 • notitie Participatie Dorpshart Geffen, een samenvatting van het participatieproces
 • bijlage 1 overzicht gesproken / geïnformeerde participanten
 • bijlage 2 reacties projectwebsite na eerste dorpsgesprek
 • bijlage 3 reacties projectwebsite na tweede dorpsgesprek
 • bijlage 4 reacties projectwebsite na derde dorpsgesprek
   

Wat is er met het ontwikkelperspectief gedaan?
Eind 2019 is het ontwikkelperspectief met de begroting aan het college van B&W aangeboden en zij hebben akkoord gegeven voor het project. Voor de verkoop van het oude gemeentehuis is begin dit jaar een prijsvraag uitgeschreven. Elf geïnteresseerden partijen hebben, met inachtneming van het ontwikkelperspectief, hierop gereageerd en een plan ingediend. Hieruit zijn vervolgens de vier beste partijen uitgekozen en zij hebben de afgelopen periode hun plannen verder uitgewerkt.

 

Presentatie van de vier ontwerpen - juni 2020

Vanaf 5 juni stonden de plannen online en waren door iedereen te bekijken en te voorzien van een reactie. De direct aanwonenden hebben de mogelijkheid gehad om op 8 juni de plannen te bespreken tijdens een spreekuur. Geffenaren die niet direct aanwonend zijn hebben op de website op- of aanmerking achter kunnen laten of op 9 juni kunnen bellen tijdens het telefonisch spreekuur in de avond. Op 10 juni heeft de beoordelingcommissie, vanuit de dorpsraad Tonny van Erp en Peter van Erp, de definitieve keuze gemaakt. De reacties van de Geffenaren neemt de beoordelingscommissie mee in haar keuze. 

 

Op 30 juni heeft het college van B&W het advies van de beoordelingscommissie overgenomen.

Van Wanrooij herontwikkelt voormalig gemeentehuis Maasdonk volgens "Plan 1: Het Raadhuys". Voor meer informatie klik hier

 

De vier ontwerpen

Plan 1: Het Raadhuys

 Plan     Bidboek

Plan 2: Hart voor Geffen

 Plan     Bidboek

Plan 3: Van Geffen

 Plan     Bidboek

Plan 4:  Hartje Geffen

 Plan     Bidboek

Het definitieve ontwikkelperspectief van de Geffenaren en bijlagen:

 

 

 

Het definitieve ontwikkelperspectief is gepresenteerd op de openbare vergadering van maandag 16 september 2019. Ook deze kun je gerust even teruglezen:

Presentatie Ontwikkelperspectief Dorpshart Geffen

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Er is een website in de lucht speciaal voor het

Geffense dorpshart. Bekijk deze nu en laat ook jouw mening horen!

 

 • Nieuwsberichten

Eindverslag inloopavond Dorpshart nu online (10 november 2020)
Dorpshart: 4 ontwerpen op Dtv   (12 juni 2020)
Dorpshart op Dtv   (3 april 2019)
Dorpshart: eerste gesprek   (1 april 2019)
LOS Stadomland   (28 maart 2019)
Bijeenkomst dorpshart   (25 maart 2019)
Schouw dorpshart   (12 maart 2019)
Denk en praat mee over ons dorpshart (11 maart 2019)

 

 • Foto's

Dorpshart: eerste dorpsgesprek (27-03-2019)

 • Agenda

- Dinsdag 30 juni 2020 

B&W beoordeeld advies en neemt besluit

 

- Woensdag 10 juni 2020 

Beoordelingscommissie neemt besluit

 

-  Vrijdag 5 juni tot dinsdag 9 juni 2020 

De 4 ontwerpen staan online

 

- Maandag 8 juni 2020 

Spreekuur aanwonenden (op afspraak)

(Locatie: oude raadzaal) 

 

- Dinsdag 9 juni 2020 

Telefonisch spreekuur

 

- Woensdag 27 maart 2019  

Eerste dorpsbijeenkomst. Weten we alles? Ideeën ophalen.

(Locatie: De Koppellinck)

 

- Woensdag 15 mei 2019 

Tweede dorpsbijeenkomst. Presenteren en bediscussiëren van de verschillende scenario’s.

(Locatie: De Koppellinck)

 

- Woensdag 26 juni 2019 

Derde dorpsbijeenkomst. Keuze maken voor de voorkeursvariant.

(Locatie: De Koppellinck)

 

 

 

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.