Dorpshart

Ontwikkelen doen we samen
Om te weten wat er voor ideeën en wensen er leven, zijn er gesprekken geweest met belanghebbenden en omwonenden. Verder zijn er drie dorpsgesprekken geweest. Iedereen was hier van harte welkom om mee te denken en mee te praten. Het was ook mogelijk om wensen en ideeën achter te laten op een interactieve website.


Alle ideeën, wensen en aanbevelingen voor de toekomst zijn verwerkt in een plan.

 • het ontwikkelperspectief
 • notitie Participatie Dorpshart Geffen, een samenvatting van het participatieproces
 • bijlage 1 overzicht gesproken / geïnformeerde participanten
 • bijlage 2 reacties projectwebsite na eerste dorpsgesprek
 • bijlage 3 reacties projectwebsite na tweede dorpsgesprek
 • bijlage 4 reacties projectwebsite na derde dorpsgesprek
   

Hoe gaan we verder?
Eind 2019 laten wij het ontwikkelperspectief met de begroting zien aan het college van B&W en waarschijnlijk op 19 december 2019 aan de gemeenteraad. Zijn die het ermee eens? Dan beginnen we aan de vervolgfase.

Het definitieve ontwikkelperspectief van de Geffenaren en bijlagen:

 

 

 

Het definitieve ontwikkelperspectief is gepresenteerd op de openbare vergadering van maandag 16 september 2019. Ook deze kun je gerust even teruglezen:

Presentatie Ontwikkelperspectief Dorpshart Geffen

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Er is een website in de lucht speciaal voor het

Geffense dorpshart. Bekijk deze nu en laat ook jouw mening horen!

 

 • Nieuwsberichten

Dorpshart op Dtv   (3 april 2019)
Dorpshart: eerste gesprek   (1 april 2019)
LOS Stadomland   (28 maart 2019)
Bijeenkomst dorpshart   (25 maart 2019)
Schouw dorpshart   (12 maart 2019)
Denk en praat mee over ons dorpshart (11 maart 2019)

 

 • Foto's

Dorpshart: eerste dorpsgesprek (27-03-2019)

 • Agenda

- Woensdag 27 maart 2019  

Eerste dorpsbijeenkomst. Weten we alles? Ideeën ophalen.

(Locatie: De Koppellinck)

 

- Woensdag 15 mei 2019  √

Tweede dorpsbijeenkomst. Presenteren en bediscussiëren van de verschillende scenario’s.

(Locatie: De Koppellinck)

 

- Woensdag 26 juni 2019  √

Derde dorpsbijeenkomst. Keuze maken voor de voorkeursvariant.

(Locatie: De Koppellinck)

 

 

 

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.