Afspraken voor 1.550 sociale huurwoningen

Datum: 08-04-2024


Afspraken voor 1.550 sociale huurwoningen

BrabantWonen, Mooiland en een vertegenwoordiging van hun huurders hebben met de gemeente Oss nieuwe prestatieafspraken gemaakt over het aanbod sociale huurwoningen in de gemeente. Donderdag 4 april zetten de vier partijen hun handtekening onder de afspraken.


In het document maken de partijen onder meer afspraken over het aantal sociale huurwoningen dat ieder jaar gebouwd wordt. Ook over de betaalbaarheid, de kwaliteit en de huisvesting van speciale groepen zoals zorgbehoevenden en spoedzoekers zijn afspraken gemaakt. Daarmee sluiten de prestatieafspraken aan bij de gemeentelijke Woon-zorgvisie.

 

Concreet en zakelijk

De nieuwe prestatieafspraken komen een jaar eerder dan gepland. De vier partijen hebben er bewust voor gekozen de huidige prestatieafspraken (2020-2024) nu al te vernieuwen. Wethouder Sidney van den Bergh: “De behoefte aan sociale huurwoningen is ontzettend groot. Dat vraagt om concrete acties. Juist daarom ben ik zo blij met dit document. Het bevat heldere en vooral ook zakelijke afspraken. Op die manier kunnen we elkaar aanspreken als het een van ons het om welke reden dan ook niet lukt zich er aan te houden.”

 

Geen van de partijen verwacht overigens dat dit gaat gebeuren. De samenwerking is goed en het onderlinge vertrouwen groot. “We staan allemaal voor dezelfde opgave. Alleen schouder aan schouder kunnen we die oplossen”, zegt Van den Bergh. Niet voor niets is de eerste afspraak in het document dat de partijen zich samen inzetten om het woningbouwprogramma 2024-2030 te realiseren. Het gaat daarbij om in totaal 1.550 sociale huurwoningen, zo luidt een andere afspraak.

 

Fijne buurt

“Er zijn veel extra huurwoningen nodig”, zegt Minko de Weerd, directeur Strategie en Ontwikkeling bij BrabantWonen. “Samen maken we afspraken om de druk op de woningmarkt te verlichten, de huizen duurzamer te maken en te zorgen voor een fijne buurt om in te wonen.”

 

Carly Jansen, bestuurder bij Mooiland: “Mooi dat we meer woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens in verschillende sociale huurklassen gaan ontwikkelen. Dat doen we vanwege demografische ontwikkelingen. Maar ook om aandachtsgroepen zoals kwetsbare jongeren en ouderen beter te kunnen huisvesten.” 


Bron: gemeente Oss

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.