Bedrijventerrein Heesch West en Corona

Datum: 07-04-2020


Bedrijventerrein Heesch West en Corona

De ontwikkelingen rond het coronavirus en de daaraan gekoppelde maatregelen hebben uiteraard ook hun impact op de planvorming rond Heesch West. 


Door alle maatregelen is het op dit moment niet mogelijk om overleg te plegen met omwonenden en dorpsraden. Waarschijnlijk wordt dit traject pas na de zomervakantie weer opgepakt. 

 

Besluitvorming en publicatie van het ontwerpbestemmingsplan en wellicht aangepaste of aangevulde MER wordt op zijn vroegst in het najaar verwacht.

 

Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan aan op de nieuwsbrief van Heesch West.


Bron: Heeschwest.nl

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.