Bernheze en Oss blijven samenwerken in Maasland Interventie Team

Datum: 20-09-2021


Bernheze en Oss blijven samenwerken in Maasland Interventie Team

Bernheze en Oss werken sinds 2019 samen in het Maasland Interventieteam (MIT). Het MIT houdt controles, treedt op bij ondermijnende criminaliteit en bij overlast. Deze proefperiode is nu door de colleges van B&W in Bernheze en Oss omgezet naar een blijvende samenwerking.


Hoe werkt het MIT?

Het MIT speelt een belangrijke rol bij optreden tegen ondermijnende criminaliteit en bij overlast. Bij controles stuit het MIT in veel gevallen op misstanden. Het MIT werkt samen met de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Belastingsamenwerking Oost Brabant (BSOB) en de politie. Ook staat het team in nauw contact met het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Brabant Zeeland, belastingdienst, GGD en energiebedrijven.

 

Wat heeft de proefperiodeopgeleverd?

Tussen juni 2019 en augustus 2021 zijn er in Bernheze zo’n 40 adressen bezocht; in Oss zijn 120 adressen bezocht en ook 800 opslagboxen gecontroleerd. De acties hebben ruim 100 overtredingen opgeleverd. Dat gaat dan om milieuovertredingen, overtredingen opiumwet, brandgevaarlijke situaties, overbewoning en onjuist gebruik van een pand.

 

Meldingen van inwoners belangrijk
Ondermijnende criminaliteit aanpakken is niet alleen van de overheid. Actief optreden, controleren en handhaven van zaken die niet door de beugel kunnen, lukt alleen als inwoners en ondernemers van Bernheze en Oss misstanden melden bij hun gemeente, bij de politie via 0900-8844 en in geval van spoed via 112. Juist door deze meldingen lukt het steeds vaker om misstanden aan te pakken. Anoniem melden kan ook via www.meldmisdaadanoniem.nl of via telefoon 0800 – 7000. Een uitgebreide beschrijving helpt om de melding goed af te handelen.


Bron: Gemeente Oss en Bernheze

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.