Besluit Spoorpad

Datum: 24-08-2019


Besluit Spoorpad

Al geruime tijd hebben wij bij onze gebiedsbeheerder en aandachtwethouder er op aangedrongen om eens te kijken naar de strook groen langs het spoor tussen de Kerkstraat en de Keppestraat. Volgens ons én diverse bezorgde ouders van 'over het spoor' liggen hier kansen om de verkeersveiligheid in Kerkstraat te verhogen en de parkeerdruk rondom de Koppellinck te verlichten.    

 


In de laatste openbare vergadering is door onze gebiedsbeheerder al aangegeven dat er in het najaar een betonnen trap komt aan het eind van het voetpad aan de Keppestraat en deze zal worden voorzien van een fietshelling. Hierdoor wordt het terrein langs het spoor voor voetgangers en fietsers bereikbaar. Ook is het terrein 'geklepeld' zodat het open en toegankelijker is geworden, dit beheer wordt in de toekomst op deze wijze  vervolgd.  

 

De afgelopen maanden is er door de gemeente ook gekeken naar de mogelijkheden om de Kerkstraat met de Keppestraat te verbinden (voor voetgangers en fietsers) en er extra parkeerplaatsen te realiseren. Hier volgt een samenvatting van het onderzoek en het besluit.

 

 

"Bovenstaande ontwerp laat zien dat op het braakliggend terrein in totaal 7 parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast zijn er 5 lichtmasten ingetekend en wordt een voetpad naar het bestaande wandelpad gerealiseerd. De huidige verharding van het toegangspad (zanderige ondergrond) wordt voorzien van een puinverharding. Voor de toegankelijkheid van de parkeerplaatsen, het insluiten van de puinverharding én het passeren van voertuigen, worden de zijkanten van dit toegangspad voorzien van grasbetontegels. Om de bereikbaarheid / toegankelijkheid van de parkeerplaatsen te kunnen garanderen, is in het ontwerp gekozen voor een puinfundatie en zijn de parkeervakken in grasbetonklinkers uitgevoerd. Op basis van bovenstaand ontwerp, bedragen de indicatieve kosten afgerond € 48.000,- excl. BTW."

 

In het besluit is ook een parkeeronderzoek uit juli 2018 meegenomen, hierin is gekeken naar de parkeerdruk in het gehele centrum van Geffen. De conclusie uit dit rapport is dat de parkeerdruk binnen Geffen laag is en er geen noodzaak is voor het genereren van extra parkeerplaatsen. Ook wordt hierbij opgemerkt dat er voldoende parkeerplaatsen zijn binnen 5 minuten loopafstand.

 

Vanuit de gemeente is het onderstaande besluit genomen:

Besluit d.d. 19 augustus 2019

'Op basis van bovengenoemde punten, de geformuleerde conclusies uit het parkeeronderzoek, het gegeven dat er geen financiële middelen beschikbaar zijn én het feit dat er geen technische noodzaak bestaat om het Spoorpad te reconstrueren (wel een wens/verzoek vanuit de buurt), is besloten om de reconstructie van het Spoorpad niet uit voeren. Ook is er dit najaar een reconstructie gepland van de nabijgelegen Kloosterstraat d.d. najaar 2019, waarbij aan de zijde van de basisschool een nieuw volwaardig voetpad wordt gerealiseerd. Hierdoor ontstaat een veilige verbinding tussen de Kerkstraat en de basisschool.'

 

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.