Bestemmingsplan Cereslaan-West en voortgang Heesch West

Datum: 30-10-2023


Bestemmingsplan Cereslaan-West  en voortgang Heesch West

Vaststellen bestemmingsplan Cereslaan-West

Het bestemmingsplan voor de uitbreiding van bedrijventerrein Cereslaan-West heeft begin 2023 voor zienswijzen ter inzage gelegen. In het najaar wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad van Bernheze.

Meer over het plan Cereslaan-West


Beroepsprocedure bestemmingplan Heesch West

Er is helaas nog steeds geen inzicht in de planning voor de behandeling van de beroepsprocedure op het bestemmingsplan bij de Raad van State. De verwachting van onze advocaat, die ervaring heeft met deze procedures, is dat het nog zeker tot het voorjaar van 2024 zal duren voordat de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak doet.

Lees hier over voorbereidende werkzaamheden en onderzoek

 

Energieconcept Heesch West

Het energienetwerk in onze regio is nog niet goed ingericht op de hoeveelheden stroom die nodig zijn als bedrijven meer elektriciteit gaan gebruiken en er meer duurzame energie wordt opgewekt. Tennet, beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland, en de netbeheerders staan voor grote investeringen.

Lees hier meer over het energieconcept


Bron: Heesch West

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.