College ziet kansen in optiegebied Amsteleind

Datum: 29-03-2023


College ziet kansen in optiegebied Amsteleind

“Met dit voorkeursrecht krijgt de gemeente voorrang bij de aankoop van gronden, die nodig zijn voor mogelijke bouw in het optiegebied”, legt wethouder Frank den Brok van Grondzaken uit.  Daarnaast is het voorkeursrecht gevestigd om ongewenste ontwikkelingen in het gebied tegen te gaan, waardoor de ontwikkeling van een woonwijk nog moeilijker wordt.”

 

In oktober 2022 besloot de raad te onderzoeken of het optiegebied onderdeel kan worden van de nieuwe woonwijk Amsteleind aan de westkant van Oss. Het optiegebied ligt tussen de Amsteleindstraat en de spoorlijn. Het ligt aan de zuidkant van Amsteleind, direct grenzend aan het deel van de nieuwe woonwijk waar de gemeente wil beginnen met de bouw van zo’n 750 woningen.

 

Stad aan het spoor

Woningbouw in het gebied tussen de Amsteleindstraat en de spoorlijn is volgens wethouder Sidney van den Bergh (Wonen en Ruimtelijke Ordening) om meerdere redenen kansrijk. “Belangrijk is dat het aan het spoor ligt. Dat is goed als het om bereikbaarheid gaat. Maar het past daarmee ook heel goed bij het beleid van de provincie. Net als wij wil de provincie dat grootstedelijke woningbouw vooral plaatsvindt vlakbij voorzieningen en duurzame vormen van mobiliteit, zoals de trein.”

 

Water en bodem

Daarnaast ligt het gebied op de drogere zandgronden. Daarmee voldoet het beter aan de eisen die het Rijk en de provincie stellen aan bodem en water. Sinds vorig jaar mogen nieuwbouwplannen geen negatief effect hebben op de bodem en de waterhuishouding.

 

Betaalbare woningen

De ontwikkeling van Amsteleind is belangrijk voor de gemeente Oss. Net als de meeste gemeenten kampt Oss met een groot tekort aan passende en betaalbare woningen. Tot 2040 wil de gemeente daarom 8.500 nieuwe woningen bouwen. Een groot deel daarvan is binnenstedelijk gepland in het gebied langs het spoor, van Schadewijk tot aan Amsteleind. Maar daarmee komen we niet aan de 8.500 woningen. In Amsteleind wil de gemeente daarom in totaal zo’n 3.000 woningen bouwen. Voor een deel in gebied langs het spoor waar een hoogstedelijk woongebied moet verrijzen. 

 

De komende tijd laat het college de mogelijkheden voor woningbouw in het optiegebied verder onderzoeken. Het voorkeursrecht dat nu op de percelen in het gebied is gevestigd, moet nog door de gemeenteraad worden bekrachtigd. Dat gebeurt in de vergadering van 15 juni aanstaande.

Dan kan de raad ook besluiten wat er met het voorkeursrecht in de overige gebieden moet gebeuren.

kaartje voorkeursrecht optiegebied Amsteleind


Bron: gemeente Oss

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.