Corona en geldproblemen - Het Mia Vervoort Project

Datum: 10-04-2020


Corona en geldproblemen - Het Mia Vervoort Project

Het Mia Vervoort project is een initiatief van het Solidariteitsfonds Oss, Met elkaar-Oss tegen armoede en de Quiet Community Oss. Mia was bestuurder van deze stichtingen.

 

Het project is gebaseerd op Solidariteit, Vertrouwen en Samenwerking binnen de Osse gemeenschap.


Het doel is om mensen, die in acute nood komen in deze crisistijd, te voorzien van eten, medicijnen of hulpmiddelen. Dit geldt ook voor ZZP-ers en ondernemers.

 

De financiële afhandeling gebeurt via het Solidariteitsfonds. Betaling geschiedt binnen 48 uur, nadat de goedgekeurde aanvraag binnen is bij het Solidariteitsfonds.

 

De Fondswerving loopt via de Quiet Community Oss (Quiet Oss, maakt lawaai voor Mia).
Het startbedrag van €10.000,= is bijeengebracht door de 3 stichtingen. Gezamenlijk zullen zij verantwoording afleggen. 100% van het geld wordt besteed aan de doelgroep.

 

adobe-pdf-icon-logo-png-transparent.png Informatie:  Het Mia Vervoort Project


Bron: Gemeente Oss

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.