Damoclesbeleid aangepast

Datum: 06-04-2023


Damoclesbeleid aangepast

Artikel 13b van de Opiumwet geeft gemeenten de mogelijkheid een maatregel te nemen als drugs worden verkocht, geleverd, verstrekt of voor deze handelingen aanwezig zijn in een pand. De wet bepaalt niet welke maatregelen een gemeente neemt, maar geeft de bevoegdheid daarvoor. De gemeente maakt richtlijnen en beschrijft daarmee het gebruik van deze bevoegdheid. Dat noemen we Damoclesbeleid. De gemeente Oss heeft nu het Damoclesbeleid uit 2016 aangepast aan nieuwe ontwikkelingen.


Waarom is aanpassing nodig?

Het huidige beleid is van 2016. De laatste jaren is de wetgeving veranderd. Ook zijn er ontwikkelingen vanuit de rechtspraak die invloed hebben op de mogelijkheden om in te grijpen bij drugshandel vanuit een pand. De aanpassingen die Oss nu doorvoert, zijn in overeenstemming met de ontwikkelingen in wet en rechtspraak.

 

Wat verandert er?

Dit zijn de belangrijkste aanvullingen in het Damoclesbeleid Oss 2023:

-       Handhaving bij strafbare voorbereidingshandelingen: sinds 2019 is handhaving mogelijk als in een pand materiaal aanwezig is voor de productie van drugs zonder dat het verboden middel zelf aanwezig is. Bijvoorbeeld een drugslaboratorium in aanbouw of een hennepkwekerij zonder planten. Opgenomen in het Damoclesbeleid.

-       Lachgas: dit valt sinds 2023 onder softdrugs in de Opiumwet en staat nu in het Osse beleid.

-       Kosten: degene die artikel 13b van de Opiumwet overtreedt, betaalt voortaan de kosten van sluiting van een pand. Dit is nu vastgelegd in beleid.

-       ‘Last onder dwangsom’ en ‘Last onder bestuursdwang’: deze maatregelen gebruikt Oss al voor herstel van een onwettige situatie zonder een pand te sluiten. Nu opgenomen in het Damoclesbeleid.

-       Verlenging van sluiting: als er tijdens de sluiting van een pand de vrees voor herhaling bestaat, biedt het Damoclesbeleid nu de mogelijkheid om sluiting te verlengen.

-       Beheer van pand overnemen: bij meerdere overtredingen van de Opiumwet kan de gemeente Oss voortaan het beheer van een pand overnemen. Deze bepaling staat nu in het beleid. De Woningwet staat dit toe. De verwachting is dat dit alleen in uitzonderlijke gevallen gebeurt.


Bron: gemeente Oss

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.