Digitale vragenlijst RES Noordoost Brabant

Datum: 06-11-2020


Digitale vragenlijst RES Noordoost Brabant

Op basis van het Klimaatakkoord moet iedere regio in Nederland een Regionale Energiestrategie (RES) maken. In deze RES geeft elke regio aan welke bijdrage zij kan leveren aan het opwekken van duurzame energie met zon en wind. Voor de regio Noordoost Brabant (NOB) is de opgave 1,5 TWh tot 2030. Binnen de RES NOB hebben de deelnemers afgesproken dat iedere gemeente zelf verantwoordelijk is voor het realiseren van de eigen deelopgave. Voor Oss bedraagt de deelopgave 0,93 PJ. Daarnaast is afgesproken dat elke gemeente zelf verantwoordelijk is voor het beleid met betrekking tot het opwekken van duurzame energie.


Wat is het doel van deze digitale vragenlijst?
Met deze digitale vragenlijst wil de RES NOB meer inzicht krijgen in de voorkeuren, suggesties en zorgen van de inwoners in onze RES-regio. Op die manier hoopt zij een beter beeld te krijgen van de manier waarop inwoners denken over vraagstukken rond zon, wind en warmte. Bovendien krijgt zij zo inzicht in de manier waarop geïnteresseerde inwoners betrokken willen worden. Ook kunnen inwoners aangeven of ze willen meedenken over de energietransitie binnen de RES NOB.


Van wie komt het initiatief?
Deze digitale vragenlijst is een initiatief van de provincie Brabant.


Waar wordt de vragenlijst uitgezet?
De vragenlijst wordt uitgezet in alle Brabantse RES regio’s. Onderzoeksbureau PON TELOS begeleidt het hele proces. De vragenlijst is opgezet door de provincie in samenwerking met de vier Brabantse RES-en.


Wat gebeurt er met de resultaten?
Binnen de RES NOB kunnen de resultaten aanleiding geven voor verdere verdieping. Of en zo ja, hoe dit wordt gedaan is afhankelijk van de resultaten en wordt besproken met de Stuurgroep RES NOB. De resultaten van de internetconsultatie worden teruggekoppeld aan de deelnemers van de RES NOB en dus ook aan de Osse raad. Het college doet dit via een raadsinformatiebrief.
Binnen de RES NOB werkt Oss met eigen kaders voor participatie, bijvoorbeeld binnen de Duurzame Polder en voor zonnevelden. Indien daar aanleiding voor is kunnen de resultaten van de internetconsultatie worden gebruikt bij het verder vormgeven van ons eigen participatiebeleid.

www.hetpon.nl/RES-NOB

www.oss.nl/RES


Bron: Gemeente ss

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.