Dorpshart: derde dorpsgesprek

Datum: 03-07-2019


Dorpshart: derde dorpsgesprek

Op woensdagavond 26 juni werd, door het bureau LOS Stadomland, het voorkeursscenario voor het dorpshart gepresenteerd aan een grote groep Geffenaren. Het voorkeursscenario is geinspïreerd op de opgehaalde informatie uit de eerder dorpsgesprekken en alle op- en aanmerkingen die online zijn gemaakt. Wilt u het voorkeursscenario zelf bekijken ga dan naar https://dorpshartgeffen.losstadomland.nl.


De avond wordt door het bureau LOS Stadomland gestart met een digitale enquête, waarbij gestemd kan worden via de smartphone. In deze enquête wordt vooral de communicatie en participatie beoordeeld. Vervolgens wordt het voorkeursscenario gepresenteerd en de diverse elementen worden (te) kort toegelicht.

 

Uit de eerder gepresenteerde scenario's zijn diverse elementen overgenomen en dit heeft uiteindelijk geleid tot een groen plein. Parkeren aan de schaduwzijde van het plein, terras aan de zonzijde en de kiosk kan gewoon blijven. Het plein biedt voldoende ruimte voor de huidige evenementen. 

Het 'nieuwste' deel van het oude gemeentehuis zou in het kader van de duurzaamheid behouden kunnen blijven. Op de plek van de raadzaal zou een nieuw woningblok moeten verrijzen om het plein een 'wand' te geven.

 

Uiteraard kan niet iedereen zich vinden in alle elementen van het voorkeursscenario, maar vooral de bebouwing en vooral de hoogte hiervan roepen veel weerstand op. Dit werd vooral duidelijk tijdens de 'informatiemarkt', aansluitend aan de presentatie.

 

Wij, als dorpsraad, zijn ook van mening dat dit niet volledig strookt met de gehoorde geluiden op de eerdere avonden. Wellicht zijn er duidelijk argumenten voor om voor deze bebouwing te kiezen (of in afgeslankte vorm). Maar wij hadden dan toch graag gezien dat deze tijdens de presentatie werden toegelicht. We hebben daarom in ons advies met klem gevraagd om  dit punt extra aandacht te geven in het ontwikkelingsperspectief. En dit aan ons tijdens de openbare vergadering van september nader toe te lichten.

 

Was u op deze avond verhinderd of heeft u nog iets toe te voegen dan kunt u het voorkeursscenario op uw gemak bekijken en van commentaar voorzien op de website. Ga hiervoor naar  https://dorpshartgeffen.losstadomland.nl/.

U kunt tot eind juli reageren! 

 


Bron: LOS Stadomland

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.