Dorpshart: tweede gesprek

Datum: 06-05-2019


Dorpshart: tweede gesprek

Denk en praat mee over dorpshart Geffen!

 

Op 27 maart hebben we alle plannen, ideeën, visies en vergezichten opgehaald bij de Geffenaar. Het belangrijkste kernwoord van deze avond was wel meer groen. Het ontwerpbureau LOS Stadomland is met dit alles aan de slag gegaan en presenteert op woensdag 3 scenario's. Uw mening telt!


Denk en praat mee! We nodigen u van harte uit voor het eerste dorpsgesprek op woensdag 15 mei om 19.30 uur in MFC De Koppellinck.  

 

Programma op 15 mei

19.00 uur: Inloop

19.30 uur: Presentatie drie scenario’s

20.00 uur: Bespreken thema’s in groepjes

 

Hoe gaan we verder?

De ontvangen ideeën en wensen hebben we verwerkt in drie scenario’s. Die bespreken we met de inwoners op 15 mei in het tweede dorpsgesprek. Uit alle opmerkingen die we krijgen gaan we het uiteindelijke plan maken. Dit presenteren we op het 3e dorpsgesprek eind juni. Ook daarop kunnen de inwoners hun reactie geven. Het plan leggen we voor aan het college van B&W en gemeenteraad.

 
Gemeente Oss werkt voor dit project nauw samen met Dorpsraad Geffen.

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.