Duurzame polder

Datum: 10-09-2022


Duurzame polder

De gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch werken samen om met windturbines duurzame energie op
te wekken in de polder tussen Oss, Geffen, Nuland, Rosmalen, Lith en Maren-Kessel. Dit project
heet: de ‘Duurzame Polder’. We kijken niet alleen naar de bouw van windturbines maar ook naar
kansen voor de polder op het gebied van gezondheid, landbouw, natuur, recreatie en
cultuurhistorie. Dit doen we graag samen met u omdat u in de buurt van het gebied woont. In een
bewonersbijeenkomst vertellen we u waar we nu staan en wat u de komende tijd kunt verwachten.
Om iedereen de kans te geven mee te doen, vinden er 6 bewonersbijeenkomsten plaats op
verschillende dagen en plekken. Denkt u met ons mee?


Wat kunt u verwachten tijdens de bijeenkomst?
U krijgt informatie over de huidige stand van zaken en inzicht in het proces.
We weten nu dát de windturbines er komen en binnen welk gebied in de polder. Afgesproken is
hoeveel turbines er in ’s-Hertogenbosch komen en hoeveel energie we in Oss moeten opwekken.
We weten nog niet waar de windturbines precies komen te staan. U hebt mogelijk ook ideeën bij
hoe het gebied ingericht moet worden. Bijvoorbeeld op het vlak van natuur en recreatie. Die horen
we graag. Tijdens de bewonersbijeenkomst hoort u hoe en wanneer u uw inbreng kunt geven.

We toetsen de eerder opgehaalde kansen en waarden bij u.
Voordat we het ontwerpproces starten, toetsen we graag bij u of we nog kansen of ideeën missen.
Op basis daarvan bepalen we samen met u hoe het gebied er uit gaat zien. In 2019 dachten al veel
van u mee over wat u belangrijk vindt in het gebied. Daarna hebben de gemeenteraden van ‘s-
Hertogenbosch en Oss de polder officieel aangewezen voor de opwek van windenergie. Mogelijk
hebt u nu nog aanvullingen. Die kunt u meegeven op een informatiemarkt tijdens de bijeenkomst.

 

Ruimte voor vragen
Ook kunt u tijdens de bijeenkomst bij ons terecht met uw vragen en zorgen. Op de website vindt u
de veelgestelde vragen tot dusver: www.duurzamepolder.nl/veelgestelde-vragen


Waar en wanneer zijn de bewonersbijeenkomsten?
• 20 september 2022 | 19.30 uur – 21.30 uur | Raadzaal Gemeente Oss, Raadhuislaan 2, Oss
• 21 september 2022 | 19.30 uur – 21.30 uur | MFA de Koppelinck, Kloosterstraat 6, Geffen
• 04 oktober 2022 | 19.30 uur – 21.30 uur | Hertog Jan van Brabant, Marktplein 13, Lith
• 27 september 2022 | 19.30 uur – 21.30 uur | Perron-3, Hoff van Hollantlaan 1, Rosmalen
• 29 september 2022 | 19.30 uur – 21.30 uur | Perron-3, Hoff van Hollantlaan 1, Rosmalen
• 06 oktober 2022 | 19.30 uur – 21.30 uur | Brasserie Fleurie, De Driesprong 11, Rosmalen
Let op: in verband met de beschikbare ruimte is aanmelden verplicht.


Hoe meldt u zich aan voor de bewonersbijeenkomsten? Wilt u online reageren?
Ga naar www.duurzamepolder.nl/agenda en kies voor één van de bijeenkomsten. Komt u niet maar
wilt u toch op de hoogte blijven of reageren? U vindt na afloop van de eerste bijeenkomst een
samenvatting op www.duurzamepolder.nl. U kunt daar ook uw reactie achterlaten.


Hoe meldt u zich aan voor de vervolgbijeenkomsten?
Na deze ronde bewonersbijeenkomsten volgt nog een aantal rondes waarin we graag verder met u
praten over hoe de Duurzame Polder er uit kan gaan zien. Wilt u op de hoogte blijven van
vervolgbijeenkomsten? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.duurzamepolder.nl/nieuwsbrief
of houd de website www.duurzamepolder.nl in de gaten. Voor de vervolgbijeenkomsten ontvangt u
geen uitnodiging per post meer.


Heeft u vragen? Dan kunt contact met ons opnemen via: info@duurzamepolder.nl.
We kijken er naar uit u te ontmoeten op een van de bewonersbijeenkomsten. Tot dan!


Met vriendelijke groet,


Jacco Peter Hooiveld                    Mike van der Geld
Wethouder Energietransitie       Wethouder Energietransitie
Gemeente Oss Gemeente            ‘s-Hertogenbosch


Bron: Gemeente Oss

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.