Duurzame Polder

Datum: 04-05-2023


Duurzame Polder

Er was veel te doen rondom de Duurzame Polder, in het bijzonder in de raden van Oss en 's-Hertogenbosch. De ontwerpers namen de raadsleden van beide gemeenten mee in een presentatie over het Tussenrapport "Denkrichtingen en varianten"en de Quick Scan Milieu. Hierna mochten de raadsleden hun mening geven op de denkrichtingen en varianten. Wat zijn nu de volgende stappen? U leest het in onderstaande nieuwsbrief.   


Procesplanning tot de zomer: van 16+8 varianten naar maximaal 5
De afgelopen maanden hebben we breed verkend wat mogelijk is. We werken van grof van fijn. Van de 16+8 varianten gaan we nu naar max 5. Dat doen we samen met belanghebbenden in 2 ateliers. De uitkomsten van de ateliers worden via een online bevraging en inloopmomenten op 30 en 31 mei aan de brede omgeving voorgelegd. De vijf gekozen varianten worden vervolgens deze zomer in de MER onderzocht. Lees het artikel voor meer toelichting.

Lees het artikel
Raadsbijeenkomsten in Oss en 's Hertogenbosch
Er vonden begin april drie raadsbijeenkomsten plaats. Eén informatieve raadsbijeenkomst op 5 april voor de raadsleden van Oss en 's-Hertogenbosch gezamenlijk, een opinierende opiniecommissie in Oss op 13 april en een raadscommisie in 's-Hertogenbosch op 17 april. Onderwerp van de bijeenkomsten was het Tussenrapport "Denkrichtingen en varianten" en de Quick Scan Milieu.

Informatieve raadsbijeenkomst op 5 april 2023

Opiniecommissie Oss op 13 april 2023

Raadscommissie 's-Hertogenbosch 17 april 2023

Nieuwe windexcursie naar windpark Ospeldijk
 Tijdens de Klankbordgroep van 3 april werd, samen met het projectteam Duurzame Polder, gesproken over een nieuwe windexcursie. De nieuwe windexcursie wordt georganiseerd in de eerste helft van juli en gaat naar windpark Ospeldijk in Nederweert. Voor de organisatie gaat het projectteam in overleg met o.a. Behoud Lithse Polder en GROEN inZICHT. We bezorgen u spoedig een save the date via deze nieuwsbrief. 


Bron: Duurzame Polder

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.