Evaluatie 2022 nieuwe aanpak huishoudelijk afval

Datum: 06-04-2023


Evaluatie 2022 nieuwe aanpak huishoudelijk afval

Op 24 september 2020 stemden de raadsleden in met een nieuwe aanpak van huishoudelijk afval. Deze aanpak is gebaseerd op het principe ‘Afval scheiden loont’ en is gericht op het behalen van de landelijke afvaldoelstellingen. Hierbij wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijk milieurendement en een goed serviceniveau voor de inwoners, tegen zo laag mogelijke kosten met kostendekkende tarieven. Deze nieuwe aanpak werd in 2 fases ingevoerd.


Op 24 september 2020 koos de raad een nieuwe aanpak van huishoudelijk afval. Deze nieuwe aanpak voerden we in twee fases is. Fase 1 omvatte onder andere de invoering van een kleine restafvalcontainer bij alle laagbouw en maximaal 10 inworpen in de ondergrondse container bij hoogbouw. De resultaten van deze eerste fase staan in de raadsinformatiebrief van 21 december 2021. Per 2022 startte fase 2, waarin we gedifferentieerde tarieven voor restafval per lediging/inworp hanteren. Een jaar na de invoering van fase 2 evalueren we opnieuw. Uit de evaluatie blijkt dat de landelijke doelstellingen (2020) van 100 kg restafval per inwoner per jaar en 75% afvalscheiding weer een stap dichterbij komt, maar dat we deze niet halen. De hoeveelheid restafval per inwoner per jaar daalde van 162 kg naar 144 kg. Het percentage afvalscheiding steeg van 70,2 naar 73,5%. Circa 73% van de huishoudens kreeg een financiële beloning voor het minder aanbieden van restafval door betere afvalscheiding (afval scheiden loont). De totale hoeveelheid afval per inwoner per jaar bleef ongeveer gelijk met 544 kg (dit was 546 kg in 2021).

Klik hier als je de gehele raadsinformatiebrief afval wilt lezen


Bron: gemeente Oss

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.