Flexwoningen Ruwaard

Datum: 06-10-2021


Flexwoningen Ruwaard

Een ongebruikt voetbalveld van SV Ruwaard is in beeld voor tijdelijke huurwoningen. Afgelopen week is er een brief met de laatste stand van zaken en het verdere verloop onder 600 omwonenden verspreid en kun je ook op deze pagina lezen. De verkeersafwikkeling zal verlopen via de bestaande toegangsweg van SV Ruwaard naar de wijk Ruwaard, dit is voor ons een belangrijk punt.


Tekst bewonersbrief:

 

Geachte buurtbewoner,

 

Zoals u weet ontwikkelen BrabantWonen en Gemeente Oss een plan voor de bouw van flexwoningen op het voormalig voetbalveld van SV Ruwaard. Hierover hebben wij u eerder per brief geïnformeerd. Ook hebben er twee informatiebijeenkomsten voor de buurt plaatsgevonden, op 8 en 15 september. In deze brief informeren wij u over de voortgang.

 

Veel gestelde vragen en antwoorden

De afgelopen periode zijn onder andere vragen gesteld over de inrichting en ontsluiting van het gebied, de gehanteerde parkeernorm en de doelgroep voor deze woningen. U kunt de antwoorden op deze vragen teruglezen op de website van BrabantWonen, www.brabantwonen.nl/flexwoningenruwaard 

Tijdens de informatieavonden hebben de aanwezigen zorgen geuit over de huurtermijn voor de toekomstige huurders. Wanneer die maximaal twee jaar is, verwachten buurtbewoners dat mensen zich dan wellicht minder binden aan hun woonomgeving. Ook maken ze zich zorgen over het aantal verhuisbewegingen. Wij willen de buurt tegemoetkomen. BrabantWonen heeft daarom besloten de duur van de huurovereenkomst voor dit project te verruimen van twee jaar naar (maximaal) de duur van de omgevingsvergunning. De maximale termijn is 15 jaar.

 

Klankbordgroep

Graag luisteren we naar de ideeën die omwonenden hebben over onder andere de inrichting van het terrein, de verkeersbewegingen en ontsluiting. Een aantal bewoners heeft zich opgegeven voor een klankbordgroep. Medio oktober praten wij met deze klankbordgroep verder.

 

Hoe gaat het verder?

Op 7 oktober a.s. bespreekt de gemeenteraad het initiatief voor de flexwoningen in de Ruwaard. Daarna werkt BrabantWonen het plan verder uit. Eind november volgt interne besluitvorming over het project door BrabantWonen. Op dit moment is de planning dat BrabantWonen de omgevingsvergunning aan het einde van dit jaar zal aanvragen. Wij informeren u dan opnieuw.

 

Heeft u nog vragen?

De meeste antwoorden kunt u vinden op www.brabantwonen.nl/flexwoningenruwaard. Heeft u nog andere vragen? Mail dan naar flexwoningen@oss.nl.

 

Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Oss,

Joop van Orsouw Wethouder woonbeleid

 

Namens BrabantWonen,

Chaja Moerman Ontwikkelaar

 

 Bewonersbrief


Bron: Gemeente Oss en Brabant Wonen

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.