Gemeente Oss kijkt terug op afvalbeleid 2022

Datum: 23-03-2023


Gemeente Oss kijkt terug op afvalbeleid 2022

Gemeente Oss is in 2022 weer iets dichterbij de landelijke afvaldoelstellingen gekomen. Onze inwoners gooiden in 2022 144kg restafval per persoon in de afvalcontainer. Dat is 18kg minder dan vorig jaar. Maar we zijn er nog niet, want het doel is 100kg restafval per persoon.  

 

Ook scheidden inwoners in 2022 hun afval beter: dit is gestegen van 70% naar 73%. De landelijke doelstelling is 75%. De totale hoeveelheid afval die inwoners per jaar weggooien bleef ongeveer gelijk: inwoners gooiden in 2022 544kg afval weg. Dat was in 2021 546kg.

 
Wethouder Dolf Warris: Het is onze inwoners opnieuw gelukt om meer afval te scheiden. En ik weet zeker dat het ons ook gaat lukken om ons afval nóg beter te scheiden. Dat is heel goed voor het milieu, want dan hoeft er minder afval verbrand te worden. En het gescheiden afval kunnen we gebruiken als grondstof. Daar kunnen we weer nieuwe producten van maken. Beter scheiden levert ook geld op: we kunnen al 2 miljoen euro besparen door etensresten niet meer bij het restaval te gooien, maar in de groene container. Laten we samen de uitdaging aan gaan om ons afval steeds beter te scheiden.


Wat zit er in een Osse restafvalcontainer?

Gemeente Oss heeft in 2021 en 2022 onderzocht welk afval inwoners allemaal in de restafvalcontainer gooien. De gemiddelde Ossenaar gooit nog veel afval bij het restafval dat ook gescheiden kan worden: het grootste deel van het restafval bestond uit groente- en fruitafval. Ook belandt er in 2022 weer iets meer meer Plastic, Metaal en Drinkpakken (PMD) bij het restafval. Hier is voor veel inwoners dus nog veel winst te behalen.                    


Restafval minder vaak aan de straat

In 2022  is gemeente Oss gestart met fase 2 van het nieuwe afvalplan. Inwoners konden voor het eerst geld terugkrijgen als zij hun restafvalcontainer minder vaak aan de straat zetten. Dat is veel inwoners gelukt: 72% van de Ossenaren die driewekelijks hun restafval aan de straat kon zetten kreeg geld terug. Zij hebben allemaal één of meerdere inzamelronden overgeslagen.

 

Verkeerd afval in ondergrondse PMD-containers

Bij veel winkelcentra staat een ondergrondse verzamelcontainer voor PMD-afval. Inwoners kunnen gratis hun PMD in deze containers werpen. Dit is een extra service, want Oss haalt de PBD-zakken ook elke twee weken gratis aan huis op. Inwoners scheiden het PMD aan huis heel goed. Maar in de PMD-containers is in 2022 veel ander afval gegooid. Daardoor is dat afval erg vervuild. Hierdoor kan het PMD uit de verzamelcontainers niet hergebruikt worden. Het afval beland alsnog bij het restafval en wordt verbrand. Gemeente Oss gaat goed nadenken over een oplossing voor dit probleem.

 

Bijplaatsingen bij ondergrondse containers

In 2022 heeft gemeente Oss voor het eerst gemeten hoeveel afval inwoners bijplaatsen bij de ondergrondse containers. Dat gaat bijvoorbeeld om afvalzakken die naast de container staan. Er is in gemiddeld 23kg per inwoner verkeerd aangeboden afval bij containers geplaatst. Ons vermoeden is wel dat er in 2022 meer afval is bijgeplaatst dan in andere jaren. Die toename kan komen doordat we in Oss betalen voor restafval. Bij andere gemeenten die betalen voor restafval neemt de hoeveelheid verkeerd aangeboden afval na verloop van tijd weer af. Dat komt doordat inwoners wennen aan het nieuwe systeem. Gemeente Oss verwacht dat dit ook in Oss gaat gebeuren. Ook gaat gemeente Oss meer handhaven. Dan kunnen we meer inwoners die afval bij de containers bijplaatsen een boete geven.          

 

Gemeenteraad bespreekt het afvalbeleid

We zien dat 95% van alle Ossenaren goed met zijn afval omgaat. Dat zien we bijvoorbeeld heel goed aan het goed gescheiden afval in de PMD-zakken die we tweewekelijks aan huis ophalen. Maar er zijn ook verbeterpunten. Binnenkort bespreekt de gemeenteraad de resultaten van het Osse afvalbeleid. Daarna maakt gemeente Oss nieuwe plannen om de landelijke afvaldoelstellingen te halen.

 

Waarom  landelijke afvaldoelstellingen?

De landelijke afvaldoelstellingen zijn belangrijk omdat grondstoffen steeds schaarser worden in de wereld. Er zitten veel bruikbare grondstoffen in het afval dat we dagelijks weggooien. Die grondstoffen kunnen we opnieuw gebruiken als we ons afval goed scheiden. Afval dat we niet goed scheiden, wordt verbrand. Daardoor gaan ook de grondstoffen verloren.


Bron: gemeente Oss

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.