Gemeente Oss start met diftar in 2022

Datum: 25-08-2020


Gemeente Oss start met diftar in 2022

De gemeente Oss wil het huishoudelijk afval verminderen, omdat de afvalinzameling niet langer kostendekkend is.

Het Osse college heeft besloten voor een nieuwe aanpak te gaan. Dat betekent het invoeren van een systeem dat recht doet aan het principe ‘afval scheiden loont’ in de vorm van betalen per lediging met ingang van 1 januari 2022.


 

De aanpak wordt verder ondersteund met de volgende maatregelen die per januari 2021 ingaan:

 

  • 3 wekelijks inzamelen van restafval met een 140 liter minicontainer voor iedereen, met uitzondering van huishoudens bestaande uit 6 of meer personen, wonend op één adres. Deze huishoudens krijgen een 240 liter restafvalcontainer.
  • 2 wekelijks inzamelen van zakken PBD-afval.
  • 2 wekelijks inzamelen van GFT-afval met een minicontainer (inwoners hebben keuze tussen 240 liter en 140 liter minicontainer), ook in de winterperiode.
  • Het aantal inworpen in de ondergrondse container voor restafval bij hoogbouw te limiteren op maximaal twee per week (10 per maand).
  • Extra en goed bereikbare inzamelcontainers voor incontinentiemateriaal en luiers in de hele gemeente plaatsen.
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.