Gemeente Oss wil de Elshof uitbreiden

Datum: 31-10-2019


Gemeente Oss wil de Elshof uitbreiden

Op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten heeft de gemeente Oss het voorkeursrecht gevestigd op een gebied van negen hectare ten oosten van Geffen. De komende zes weken kunnen belanghebbenden bezwaar aantekenen.


Nieuwe impuls aan de woningbouw.

De afgelopen jaren zijn de laatste stukken grond in het dorp ontwikkelt of zijn de (meeste) plannen al in een ver gevorderd stadium van voorbereiding. Door de gunstige ligging van ons dorp wordt het door de gemeente ook aangemerkt als een groeikern. De uitbreiding van de Elshof geeft ons dorp de kans om verder te groeien en blijft hierdoor ook leefbaar voor de toekomst. Met dit besluit neemt de gemeente nu zelf de regie in handen en zet ontwikkelaars (voorlopig) buiten spel.

 

Inzage stukken

Het besluit van het college (PDMS nr. 3948979) ligt samen met het daarbij behorende kadastrale overzicht en een lijst met daarop de aangewezen percelen en perceelsgedeelten, de namen van de rechthebbenden en overige relevante gegevens, met ingang van 31 oktober 2019 gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Oss aan de Raadhuislaan 2 te Oss. De stukken zijn hier tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis in te zien.

 

Bezwaar en beroep, voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van zes weken dat het besluit ter inzage ligt schriftelijk bezwaar maken tegen de voorlopige aanwijzing, door een bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Oss, Postbus 5, 5340 BA Oss.

 

Bezwaarden kunnen ook een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant (Sector bestuursrecht) te ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.