Herinrichting Dorpsplein Geffen

Datum: 11-10-2021


Herinrichting Dorpsplein Geffen

In 2019 hadden we drie bijeenkomsten over de herontwikkeling van de locatie voormalig gemeentehuis en het nieuwe ontwerp voor het Dorpsplein. Tijdens deze informatiebijeenkomsten vroegen wij u om uw ideeën hierover. Hieruit ontstond het ontwikkelperspectief als basis voor het concept ontwerp voor het dorpsplein.


Inloopavond 4 november
Inmiddels hebben we  een concept ontwerp voor de nieuwe inrichting van het Dorpsplein gemaakt. U kunt dit concept bekijken op donderdag 4 november in MFC De Koppellinck in Geffen. U bent van harte welkom van 19.00 – 21.00 uur! Wij vragen u de dan geldende corona-maatregelen op te volgen.
 
Digitaal
Kunt u op 4 november niet? Geen probleem. Het concept ontwerp is vanaf 5 november tot 26 november te bekijken op https://dorpshartgeffen.losstadomland.nl. Ook kunt u daar een reactie geven op het concept.
 
Concept ontwerp Dorpsplein
In juni zijn we gestart met het ontwerp voor de herinrichting van het Dorpsplein.  Hiervoor gebruikten we het ontwikkelperspectief. Dat is gemaakt met de input uit de bijeenkomsten. Verder verzamelden we informatie over nieuwe ontwikkelingen aan het Dorpsplein. We onderzochten de rij-routes van de auto’s en het aantal parkeerplaatsen. Ook spraken we met belanghebbenden. Alle informatie die wij hebben ontvangen, verwerkten we in een concept ontwerp. Dit concept ontwerp voor het Dorpsplein willen wij graag met u delen. Ook horen wij graag uw reactie op dat concept.
 
Plan Raadhuys
Door Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling uit Geffen is een ontwerp gemaakt voor de locatie van het voormalige gemeentehuis. Meer informatie over het plan Raadhuys kunt u vinden op www.vanwanrooij.nl/geffen-raadhuys.
 
Wilt u meer weten?
Heeft u vragen? Kijk dan op www.oss.nl/dorpshartgeffen. Of neem contact op met de projectleider Anne Zaadnoordijk via a.zaadnoordijk@oss.nl.  
Voor vragen over het plan Raadhuys kunt u contact opnemen met Laurent Remeijsen van Van Wanrooij via: laurent.remeijsen@vanwanrooij.nl.


Bron: Gemeente Oss

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.