In gesprek over de toekomst van de stad

Datum: 05-01-2024


In gesprek over de toekomst van de stad

Op het gebied van wonen, werken en leven hebben we in Nederland heel wat uitdagingen. Dat is in Oss niet anders. Deze uitdagingen ombouwen naar kansen, dat is waar we nu voor staan. In samenwerking met het bureau West8 werkt de gemeente daarom aan een Masterplan voor de stad. Omdat we graag samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen tot een gedragen plan willen komen, organiseren we in januari De Week van de Stad met op dinsdagavond 23 januari een stadsdebat.


We zien voor de stad Oss vooral kansen in verdere verstedelijking, waarbij we het stedelijk gebied uitbreiden met gevarieerde woningen, de barrièrewerking van het spoor wegnemen en de stations aantrekkelijker maken. En daarbij zetten we in op Oss als 10 minutenstad: ruimte geven aan langzaam verkeer en voorzieningen die binnen 10 minuten bereikbaar zijn vanaf woon- of werkplek. Met focus op het creëren van een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving. Verbonden met het landschap. Biodivers, circulair, klimaat robuust en energieneutraal.

 

Lef tonen

We willen mensen verbinden en samen lef tonen om meer stad te zijn. Oss nadrukkelijker neerzetten als vooraanstaande industriële ontwikkel- en maakstad. Een stad waar plaats is voor toekomstbestendige werkgelegenheid in life science & health, agrifood en maakindustrie.

 

Het masterplan waaraan West8 momenteel werkt is geen vaststaand ontwerp maar een raamwerk met daarin bestaande en nieuwe projecten in Oss. Denk aan de plannen aan de Raadhuislaan, Euterpepark en Schadewijk. Centraal staat het bevorderen van de samenhang in het stedelijk gebied en het stimuleren van een divers programma voor wonen, werken, cultuur, en groene en duurzame leefomgeving.

 

Horen wat er leeft

Graag willen we samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen bij de stad komen tot een gedragen plan. De ideeën, meningen, oplossingsrichtingen en opmerkingen van de Ossenaren vinden we daarbij belangrijk. We willen horen wat er leeft. Tijdens de Week van de Stad willen we dit gaan ophalen. Zo is er een debatavond op 23 januari waar professionals, ontwikkelaars en Ossenaren aan verschillende tafels in gesprek gaan over thema’s die belangrijk zijn voor het Oss van de Toekomst.

 

Tijdens de Week van de Stad trekt de gemeente ook de stad in. De bestuurders gaan met inwoners, verenigingen en schooljeugd in gesprek over de toekomst van de stad. Soms georganiseerd, soms spontaan. Wilt u ook met ons in gesprek over de toekomst van de stad? Laat het ons weten en stuur een mail naar stadmettoekomst@oss.nl.  

 

Oss, stad met toekomst!


Bron: gemeente Oss

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.