Inspraakronde Heesch West

Datum: 21-06-2019


Inspraakronde Heesch West

Ten zuiden van ons dorp, aan de andere kant van de A59, krijgen de plannen voor het industriegebied ‘Heesch West’ nu concreter vorm. Op dit moment loopt de inspraakronde voor het voorontwerp bestemmingsplan.


Naar eigen zeggen: “Heesch West zet zich in om het meest duurzame bedrijventerrein van Brabant te worden. Een goede inpassing in de omgeving is van groot belang.” 
 
Uiteraard zullen deze ontwikkelingen invloed hebben op onze omgeving en we zijn als dorpsraad al jaren betrokken bij dit proces. We hebben hierbij extra aandacht gehad voor het creëren van veilige verkeersituatie aan het einde van de Papendijk. Maar uiteraard hebben we ook oog voor alle overige facetten die nu meer duidelijkheid krijgen door het Voorontwerp Bestemmingsplan en milieueffectrapportage (MER).
 
Op dit moment liggen het Voorontwerp Bestemmingsplan en de milieueffectrapportage ter inzage bij de drie betrokken gemeenten Bernheze, ’s Hertogenbosch en Oss. Tussen 11 juni en 13 augustus kunt u de stukken inzien en in deze 9 weken zogenaamde ‘zienswijze’ indienen, als u reactie wil geven op de voorgenomen plannen.
 
Ook zijn de stukken digitaal in te zien (hieronder vindt u de links). Maar de milieueffectrapportage telt alleen al ±5300 pagina’s. Een meer overzichtelijke presentatie is te vinden op de website van de dorpsraad van Nuland (zie link).  
 
Wij willen u via deze weg wijzen op de beschikbare informatie en uw inspraakmogelijkheden (klik hier).
 
Links met project informatie:
Project Heesch West
Gemeente Oss
Ruimtelijkeplannen.nl (website, let op dat u plan ‘Heesch West’ kiest op een locatie, zie video onderaan)
Ruimtelijkeplannen.nl (Bijlage 1: kaart plangebied, Bijlage 2 MER) 
Presentatie dorpsraad Nuland

Website omwonenden

 


Bron: Heesch West

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.