Kleinere opgave Bossche deel Duurzame Polder

Datum: 06-04-2021


Kleinere opgave Bossche deel Duurzame Polder

De gemeente ’s-Hertogenbosch maakte bekend dat het Bossche college voorstelt om de hoeveelheid op te wekken duurzame energie in het Bossche deel van de Duurzame Polder te verkleinen.


Kleinere opgave Bossche deel Duurzame Polder
De hoeveelheid op te wekken duurzame energie tot 2030 voor het Bossche deel van de Duurzame Polder, wordt verkleind. Dat stelt het college voor
aan de gemeenteraad in het voorstel over de Regionale Energiestrategie (RES 1.0). De RES 1.0 is de definitieve uitwerking van de Concept-RES,
waar de gemeenteraad eerder mee instemde. Met de RES geeft de regio Noordoost-Brabant invulling aan de afspraken uit het Klimaatakkoord.

 

Het deel van de opgave dat nog gerealiseerd moet worden in ‘s-Hertogenbosch was 1,04 Petajoules en wordt 0,86 Petajoules. De belangrijkste reden voor de verkleining zijn de gerealiseerde grote zon-op-dak projecten. Van deze kleinere opgave gaan de 100 hectare zonnevelden, die buiten de polder komen, nog af. Dit betekent dat er tot 2030 wat minder windmolens en/of zonnevelden in de Duurzame Polder nodig zijn. Dit  in vergelijking met het voorstel dat in de Concept-RES stond. Op dit moment is dat nog niet in precieze aantallen uit te drukken.

 

Lees het volledige nieuwsbericht op de website van gemeente ’s-Hertogenbosch.

 

Besluit provincie Noord-Brabant
Afgelopen januari stemde de gemeenteraad van Oss na aanvullingen in met de plannen voor de Duurzame Polder. De gemeente ’s-Hertogenbosch deed
dat in oktober vorig jaar. Binnenkort neemt de provincie Noord-Brabant als derde partij in de samenwerking een besluit naar aanleiding van de
Verkenning. Daarna beraden gemeenten en provincie zich over de vervolgaanpak.


Bron: Duurzame Polder

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.