Landbouwvisie en VAB-beleid vastgesteld door Osse college van B&W

Datum: 08-02-2021


Landbouwvisie en VAB-beleid vastgesteld door Osse college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss de landbouwvisie en het VAB beleid vastgesteld. Beide stukken staan geagendeerd voor de adviescommissie ruimte van 25 februari 2021 en zullen ter besluitvorming worden voorgelegd in de raadsvergadering van 11 maart 2021.


De toekomst van de landbouw in Oss

De dynamiek binnen en rond de agrarische sector in transitie, is groot. Als gemeente hebben wij daarin diverse rollen. Het is zowel voor de agrariërs in onze gemeente en voor de vele stakeholders als voor onze interne organisatie belangrijk dat helder is wat er in onze gemeente speelt en welke rol wij daarin voor onszelf zien. Daarom hebben we een visie met een uitvoeringsprogramma opgesteld.

 

Onze ambitie is een sterke, toekomstbestendige agrarische sector in Oss. Op basis van een economisch volhoudbaar model dat ecologisch verantwoord is en voldoende politiek- maatschappelijk draagvlak heeft. Binnen die context ondersteunen wij de transitie van de landbouw in onze gemeente en regio.

 

Beleid voor Vrijkomende Agrarische Bedrijven en bedrijfsbebouwing

In de nota “Beleid voor Vrijkomende Agrarische Bedrijven en Bedrijfsbebouwing” wordt de visie en aanpak beschreven en bepalen we onze rol en geven we aan welke instrumenten we inzetten bij VAB-vraagstukken. We gaan werken met zo veel mogelijk uniforme uitgangspunten met daarbinnen ruimte voor maatwerk. De beleidsmatige kaders die door de gemeenteraad op allerlei terreinen zijn bepaald zijn daarbij het vertrekpunt. Zoals geschetst zijn deze volop in beweging. Waar mogelijk werken wij oplossingsgericht mee aan initiatieven vanuit de geest van de Omgevingswet. Met steeds als vertrekpunt dat het aan de eigenaar is om te bepalen hoe hij of zij met zijn VAB om wil gaan. En waarbij wij het individuele belang wegen binnen het algemeen belang.

 

De landbouwvisie “De toekomst van de landbouw in Oss” en de nota “Beleid vrijkomende agrarische bedrijven en bedrijfsgebouwen” zijn te vinden via deze link (punt 5,05)


Bron: Gemeente Oss

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.