Leidse archeologiestudenten weer actief in Oss

Datum: 29-03-2023


Leidse archeologiestudenten weer actief in Oss

In de maanden april en mei zijn er weer studenten Archeologie van de Universiteit Leiden actief in Oss. Vanaf 3 april gaan de studenten zes weken lang in de Osse bodem op zoek naar sporen uit het verleden. Op zes verschillende dagen kun je daarbij aanwezig zijn.


Open Dagen

Het jaarlijkse veldpracticum vindt net als vorig jaar plaats aan de Gewandeweg, ter hoogte van nummer 100. Op 21 april en 3 mei houden de studenten daar Open Dag. Tussen 11.00 en 16.00 uur geven ze ieder uur een rondleiding over het opgravingsterrein. Om 12.00 uur is er op beide dagen een spannende speurtocht voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Aanmelden kan door een mail te sturen naar speurtochtoss@gmail.com. Vermeld daarbij de namen en leeftijden van de kinderen en de datum waarop ze willen deelnemen.

 

Inloopdagen

Op 6, 12 en 26 april en op 11 mei zijn er inloopdagen op het terrein gepland. Je kunt op die dagen tussen 11.00 en 16.00 uur zelfstandig met een plattegrond over het terrein lopen. Op het terrein staan informatieborden waar je alles kunt lezen over archeologie in Oss en de vondsten die er de afgelopen jaren in de gemeente zijn gedaan. 

 

Oudste grafje

De archeologen van de Universiteit Leiden komen graag naar Oss. De gemeente is bekend terrein voor hen. Als sinds de jaren ‘70 worden Leidse archeologiestudenten in Oss opgeleid. Ook vorig jaar mochten we ze weer in Oss verwelkomen. Toen werden meerdere boerenerven en een grafveld uit de bronstijd en ijzertijd (zo’n 2.000 tot 4.000 jaar geleden) opgegraven. Ook werd een kindergrafje ontdekt, dat wellicht het oudste graf van Oss is. Dit jaar graven de studenten verder in nog niet onderzochte gedeelten van het terrein aan de Gewandeweg.

 

Door dit langdurige onderzoek is er veel over de geschiedenis van Oss bekend. Oss is één van de grootste opgravingsgebieden in Nederland. In 2024 is het 50 jaar geleden dat archeologen van de Universiteit Leiden in Oss neerstreken.


Bron: gemeente Oss

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.