Locatieprofiel Geffense Plas

Datum: 17-02-2022


Locatieprofiel Geffense Plas

De gemeente Oss heeft, in samenspraak met omwonenden, wijkraad Ruwaard en dorpsraad Geffen, een locatieprofiel voor de Geffense Plas opgesteld. In dit document staan de voorwaarden en regels waaraan de evenementen rondom deze locatie aan moeten voldoen. Eén van de belangrijkste punten is dat er dit jaar geen Fatality (of vergelijkbare feesten) georganiseerd mogen worden.


Locatieprofiel

In het locatieprofiel worden de evenementen verdeeld in drie categorieën op basis van de toegestane bezoekersaantallen. Naar mate een evenement toeneemt in dit aantal worden de regels voor een vergunning strenger. Ook het aantal keren per jaar en de duur van een evenement is per categorie vastgelegd. Verder zijn er ook nog voorwaarden vastgelegd m.b.t. geluid, verkeer en ecologie. Een categorie 3 evenement (2.500-15.000 bezoekers) moet bijvoorbeeld een veiligheidsplan, geluidsplan, verkeersplan, afvalplan en natuurscan overleggen bij de vergunningaanvraag. 

 

   document Locatieprofiel Geffense Plas


Bron: Gemeente Oss

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.