Meedenken over toekomst leefomgeving gemeente Oss – bijeenkomst 2 april

Datum: 30-03-2024


Meedenken over toekomst leefomgeving gemeente Oss – bijeenkomst 2 april

Hoe willen we wonen, werken en leven in de gemeente Oss in 2040? En hoe bereiken we dit? Dat komt te staan in de Omgevingsvisie Oss. De gemeente Oss vraagt de hulp van inwoners bij het maken van de Omgevingsvisie. Wat vinden inwoners belangrijk, bijvoorbeeld over wonen, werken, natuur, klimaat, gezondheid en cultuurhistorie? Daarom organiseert de gemeente het Atelier 2040 voor inwoners op 2 april 2024. Daarnaast kunnen inwoners ook online hun mening geven.


De gemeente Oss heeft eerder al gebiedsvisies gemaakt voor het stedelijk gebied, de stadjes en kernen en het buitengebied. De volgende stap is een toekomstverhaal voor de fysieke leefomgeving van de gemeente als geheel.

 

Atelier Oss 2040, 2 april 2024

Inwoners van de gemeente Oss zijn van harte welkom om mee te denken over de invulling van hun leefomgeving op dinsdagavond 2 april in het gemeentehuis in Oss. De bijeenkomst start om 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur.

 

Tijdens de bijeenkomst gaat het gesprek langs drie sporen voor de gemeente Oss. Deze sporen zijn zo opgezet, dat ze helpen om het gesprek over de toekomst van Oss goed te kunnen voeren. Dat geeft meer inzicht in de verschillende keuzes, en wat dit betekent voor het gebruik van de ruimte en de gevolgen voor inwoners, bedrijven en natuur. De gemeente kiest niet voor een van de drie sporen, maar zoekt samen met de inwoners naar de beste ideeën uit elk spoor.

 

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door een mail te sturen naar omgevingsvisie@oss.nl tot uiterlijk 31 maart.

 

Online vragenlijst in 3 minuten

Inwoners kunnen ook meedenken door een online vragenlijst in te vullen. In de vragenlijst staan  een aantal stellingen en dilemma’s over de leefomgeving. Het invullen van de lijst duurt ongeveer drie minuten. De lijst staat online tot en met 9 april. De gemeente Oss verloot onder de deelnemers vijf originele flessenopeners uit de Messentrekkers serie. De vragenlijst is terug te vinden via https://oss.swipocratie.nl.

 

Tentoonstelling gemeentehuis

In het gemeentehuis staat een tentoonstelling over de Omgevingsvisie. Daar zijn de drie sporen voor de gemeente Oss te bekijken. Inwoners hebben daar ook de gelegenheid om een aantal stellingen te beantwoorden en een reactie achter te laten.


Bron: gemeente Oss

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.